ZA ZADARSKO ČISTO MORE!

NOVOSTI

OBJAVE

RADOVI

Kanalizacijska mreža na dijelu područja MO Crvene kuće u gradu Zadru

 

U sklopu izvođenja radova tvrtke Ludwig Pfeiffer Adria GmbH na izgradnji javnog sustava odvodnje po projektu „Kanalizacijska mreža na dijelu područja MO Crvene kuće u gradu Zadru“, prema planu, danas, dana 29. travnja 2024. godine izvršit će se asfaltiranje habajućim (završnim)  asfaltnim slojem Ulice Antuna Augustinčića, te sutra dana 30. travnja 2024. godine izvršit će se asfaltiranje habajućim (završnim)  asfaltnim slojem Ulice don Šime Urlića.

Molimo sve sudionike u prometu da obrate pozornost, poštuju privremeno postavljenu signalizaciju i koriste obilazne pravce, te ih molimo za strpljenje i razumijevanje zbog mogućih poteškoća u prometu.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

RADOVI

Dana 30. travnja 2024. godine izvršit će se asfaltiranje habajućim (završnim) asfaltnim slojem Ulice Denisa Špike.

 

U sklopu izvođenja radova tvrtke Ludwig Pfeiffer Adria GmbH na izgradnji javnog sustava odvodnje po projektu „Crpna postaja Maestral s pripadajućim kolektorima i tlačnim cjevovodom 2. faza“, prema planu, sutra, dana 30. travnja 2024. godine izvršit će se asfaltiranje habajućim (završnim) asfaltnim slojem Ulice Denisa Špike.

Molimo sve sudionike u prometu da obrate pozornost, poštuju privremeno postavljenu signalizaciju i koriste obilazne pravce, te ih molimo za strpljenje i razumijevanje zbog mogućih poteškoća u prometu.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

RADOVI

KARTA IZVEDENIH RADOVA

Dostava pregledne karte i planiranih završetaka radova po dozvolama

Status izvedenih radova po dozvolama 15 04 2024

Planirani završetak radova po dozvolama 05.2024-07.2024

Zahvaljujemo na razumijevanju.

MO Brodarica

Poziv vlasnicima objekata u Ulici Asje Petričić, Ulici Brune Bušića i Ulici Maka Dizdaraza u MO Brodarica za podnošenje Zahtjeva za priključenje na komunalnu vodnu građevinu za javnu odvodnju.

Zahtjev za priključenje na javni sustav odvodnje se može predati u Upravi Odvodnje d.o.o. Zadar, na adresi Hrvatskog sabora 2D, svakim radnim danom u razdoblju od 7 : 30h do 13 : 30h

PREUZMITE ZAHTJEV ZA PRIKLJUČAK

Za sve dodatne informacije možete nazvati na tel. (023) 627-379

Aglomeracija Zadar-Petrčane

ČETVRT BOKANJAC

Poziv vlasnicima objekata na Bokanjcu i Novom naselju Bokanjac za podnošenje Zahtjeva za priključenje na komunalnu vodnu građevinu za javnu odvodnju.

Zahtjev za priključenje na javni sustav odvodnje se može predati u Upravi Odvodnje d.o.o. Zadar, na adresi Hrvatskog sabora 2D, svakim radnim danom u razdoblju od 7 : 30h do 13 : 30h

PREUZMITE ZAHTJEV ZA PRIKLJUČAK

Za sve dodatne informacije možete nazvati na tel. (023) 627-379

Aglomeracija Zadar-Petrčane

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Aglomeracija Zadar-Petrčane

RJEŠENJE O UMANJENJU NAKNADE ZA ZAŠTITU VODA ZA OTPADNE VODE

Rješenjem Hrvatskih voda od 17 i 18.01.2024. god. i za ovu godinu je za grad Zadar određen korekcijski koeficijent k₂ u iznosu od 0,3, zahvaljujući odličnim rezultatima pročišćavanja otpadnih voda na Uređajima za pročišćavanje otpadnih voda „Centar“ Zadar i „Borik“. Naknada za zaštitu vode iznosi 0,17917579 €/m ³, a sukladno uspješnosti pročišćavanja, ista se smanjuje do najviše 30 %, tako da u Zadru iznosi 0,05375274. U naravi to znači na cca 5 500 000 m ³ potrošene vode u Gradu Zadru, korisnicima umanjuje iznos za cca 700 000 € godišnje. Ovaj se koeficijent izračunava godišnje, a postignut je već niz godina uspješnošću rada uređaja za pročišćavanja otpadnih voda, ali je javnosti nedovoljno poznat. Pročišćavanje otpadnih voda, osim očuvanja okoliša, prvenstveno obalnog mora, donosi i financijsku olakšicu svim građanima našega grada.

RJEŠENJE - UPOV Borik

RJEŠENJE - UPOV Centar

Ne koristite WC školjke, sudopere, umivaonike kao spremnike za otpad!
Otpad u kanalizaciji dovodi do začepljenja sustava odvodnje i remeti uredan rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Jeste li se ikad zapitali što se ne smije bacati u odvodni sustav?

- VLAŽNE MARAMICE, PAPIRNATI RUČNICI, PELENE, HIGIJENSKI ULOŠCI, OPUŠCI, PREZERVATIVI, ZUBNI KONAC

  Napravljeni su od nerazgradivih materijala i uzrokuju začepljenje odvodnih cijevi.

  RJEŠENJE: odložite u spremnike za miješani komunalni otpad.

- MASTI, ULJA I MASNOČE

  Lijepe se za unutrašnje površine odvodnih cijevi, dovode do začepljenja cijevi. Uzrokuju dugoročne štete za okoliš.

  RJEŠENJE: odložite u spremnike u reciklažnom dvorištu ili mobilnom reciklažnom dvorištu.

- FARMACEUTSKI PROIZVODI, LIJEKOVI

  Sadrže kemikalije koje nisu biorazgradive.

  RJEŠENJE: odnesite ih u ljekarnu ili odložite u spremnike u (mobilnom) reciklažnom dvorištu.

- OSTACI HRANE, OSOBITO TALOG OD KAVE, SITNI KOMADIĆI HRANE, LJUSKE OD JAJA

  Začepljuju vaš cjevovod.

  RJEŠENJE: kompostirajte ili koristite mrežicu za sudoper pri pranju posuđa i odložite u spremnike za miješani komunalni otpad.

- KOSA, DLAKE, PERJE, KUHINJSKI OTPAD

  Teško se razgrađuje, vrlo ih je teško izvaditi iz cjevovoda.

  RJEŠENJE: koristite mrežice u kadi i tuš kabini, a sav kuhinjski otpad kompostirajte ili odložite u spremnike za miješani komunalni otpad.

- HIGIJENSKI PIJESAK ZA KUĆNE LJUBIMCE

  S vremenom ce začepiti vaše cijevi.

  RJEŠENJE: odložite u spremnike za miješani komunalni otpad.

NAROČITO SE NE SMIJU ISPUŠTATI:

  • KRUTE I VISKOZNE TVARI

  • TALOZI KOJI NASTAJU PRI PROČIŠĆAVANJU VODA

  • KISELE I ALKALNE, AGRESIVNE TVARI

  • ZAPALJIVE I EKSPLOZIVNE TEKUČINE

  • ŠTETNI I PLINOVI NEUGODNOG MIRISA

  • PATOGENE BAKTERIJE ILI VIRUSI

  • RADIOAKTIVNE MATERIJE

Promijenimo svoje svakodnevne navike kako bismo omogučili normalan rad sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

BRINEMO SE ZA VODE I OKOLIŠ - ČUVAMO ZAJEDNIČKO JAVNO DOBRO ZA BUDUĆE GENERACIJE

Grad Zadar - UO za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša

AGLOMERACIJA ZADAR PETRČANE

Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zadar-Petrčane

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

ZA ČISTO ZADARSKO MORE!

Ciljevi projekta

Projektom se želi postići razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja mora i voda te povećanje priključenosti stanovništva na sustave javne odvodnje i pročišćavanja. Također, smanjenjima operativnog troška pročišćivača, dovoza septika cisternama, korištenja vode iz javne vodoopskrbe za 40 mil. litara i emitiranja CO2 uslijed stavljanja više od 5000 postojećih septičkih jama van upotrebe, ostvarit će se i pozitivni utjecaji na okoliš.

Očekivani rezultati

Projektom će se podići stupanj izgrađenosti sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u gradu Zadru, objediniti pročišćavanje otpadnih voda na uređaju za pročišćavanje (UPOV) Centar, izvršiti manje nadogradnje UPOV-a Centar, izvršiti nužne rekonstrukcije sustava vodoopskrbe.

Razdoblje provedbe projekta

lipanj 2019. – prosinac 2023.

Stanje radova po projektu Aglomeracije Zadar-Petrčane krajem 2023. godine

U sklopu projekta iz naslova potpisano je ukupno 12 Ugovora, 3 za velike gradbene cjeline - Bokanjac, Zadar i Petrčane, potom Dogradnja UPOV-a Centar, 5 Ugovora za nabavu opreme, te Ugovori za Nadzor, Upravljanje i Vidljivost. Posljednje tri cjeline traju do završetka cjelokupnog posla po projektu. Od preostalih 9 Ugovora, dovršeni su svih 5 Ugovora za nabavu opreme, dovršena je velika gradbene cjelina Bokanjac, dovršeno je 98 % radova Dogradnje Upova-a Centar (preostaju detalji, ispitivanja i uređenje okoliša), te je u funkciji 5 od 6 cjelina toga projekta, sve osim egalizacijskog bazena koji će u siječnju ići u probni rad. Natkriveni su bazeni pjeskolova- mastolova i primarnih taložnika, postavljeni bukobrani i booster stanica.

Cjelina Zadar je trenutno realizirana cca 65 % ugrađenih cjevovoda, dovršeno je u potpunosti 7 potprojekta, omogućeni su priključci korisnika na Belafuži i Brodarici. Izgrađeno je cca 45 km cjevovoda od ukupno 65 km. Radi usporedbe, cjelina Bokanjac je sadržavala 40,9 km cjevovoda, grupiranih na jednom mjestu, cjelina Zadar je razdjeljena u 19 manjih potprojekta. Cjeline nabave opreme su dovršene u roku, cjelina Bokanjac dovršena je 6 mjeseci prije roka, za Cjelinu Dogradnja Upov Centar rok je produljen do 1. lipnja 2024. godine, isključivo radi obveze tehničkog pregleda na Državnom nivou prije dovršenja Ugovora, za Cjelinu Zadar rok je do 15. lipnja 2024. godine, a za cjelinu Petrčane ljeto 2026. godine

Na Cjelini Zadar u zadnje vrijeme asfaltirane su ulice Ulice Ante Tresića Pavičića, Lička ulica i Karlovački prilaz, Podgorska ulica, dio Put crvene kuće, dio Ronjgove - sve na cjelini Crvene kuće, čime je znatno olakšano prometovanje tom četvrti. Pripremaju se za asfalt ulice Petrčanska i Bokokotorska u četvrti Bili brig, gdje je naročito Petrčanska bitna transvezala kvarta. Na Gornjem Biligu vrši se tamponiranje ulice Vitora Vide, kao bitne okosnice tog dijela grada, sve u nastojanju Izvođača da se što lakše komunicira tijekom božičnih i novogodišnjih blagdana.

Zastoj u radovima će uslijediti od 22. prosinca 2023. godine do 03. siječnja 2024. godine, a na cjelini Puntamika (Put Dikla) do 10. siječnja 2024. godine.

Za nekoliko mjeseci očekuje se dovršenje svih radova u dijelovima grada – Puntamika, Bili brig i Stanovi. Radovi se nastavljaju u Diklu, na Gornjem Biligu i Crvenim kućama, započeti će radovi na Kolovarima, nakon Nove godine (duž šetnice do Fontane).

Radovi na križanju Žmirići koordiniraju se s Izvođačem radova. Radovi će se odvijati u prvoj polovici 2024. godine, kao i radovi u ulici Put Nina. Radovi na Cjelini Petrčane, Kožino i sliv ulice Put Bokanjca su tek u početnoj fazi, nakon Nove godine očekuje se veći angažman Izvođača.

Zaključno od 105.9 km cjevovoda odvodnje i vodoopskrbe ugovorenih 2021. godine, do kraja 2023. godine dovršeni su radovi na 85,9 km cjevovoda. U potpunosti su završeni ugovori Bokanjac i Dogradnja Upov-a i Opreme, a radovi na Cjelini Zadar se nastavljaju.

Cjelina Petrčane, Kožino i sliv Puta Bokanjca sadrži daljnjih 65 km cjevovoda, 45 km odvodnje i 20 km vodoopskrbe.

Sveukupno, ugovoreni radovi vrijedni su 97, 5 milijuna € (bez PDV-a). Obuhvaćaju izgradnju 170,9 km cjevovoda odvodnje i vodoopskrbe, 17 crpnih stanica, Dogradnju UPOV Centar Zadar, spajanje podsustava Borik, Kožino – Petrčane sa sustavom Centar i jedinstveno pročišćavanje otpadnih voda na UPOV Centar Zadar.

Usporedbe radi, do početka projekta Aglomeracije Zadra – Petrčane u Zadru je bilo izgrađeno cca 200 km cjevovoda odvodnje i 19 crpnih stanica. Posljedice ovog zanačajnog projekta su očuvanje okoliša, prvenstveno mora, od zagađenja s kopna, povećanje priključenosti stanovništva i gospodarstva Grada Zadra na sustav javne odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda sa cca 72 % na cca 94 % uz napredno pročišćavanje svih prikupljenih otpadnih voda.

Projekt Aglomeracije je sufinanciran bespovratnim sredstvima EU-a sa cca 70 % prihvatljivih troškova, Vlade RH i Hrvatskih voda sa cca 11%, a ostatak od 8,23 % snosi Odvodnja d.o.o. Zadar, dok neprihvatljive troškove (asfaltiranja cesta u punoj širini i cjelokupnu oborinsku odvodnju) snosi Grad Zadar.


Sažetak projekta

Projekt obuhvaća ulaganja u sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Zadar-Petrčane u svrhu ispunjavanja uvjeta Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda - 91/271/EEZ na području Grada Zadra (naselja Zadar, Kožino, Petrčane i Crno) s ciljem povećanja priključenosti stanovništva na sustav javne odvodnje. Projekt se sastoji od izgradnje, sanacije te rekonstrukcije sustava odvodnje, usporedne rekonstrukcije sustava vodoopskrbe te tehnološkim zahvatima na postojećem UPOV-u Centar (II. stupanj, 100.000 ES). Ukupni troškovi Projekta iznose 567.052.215,00 mil HRK, a od ukupno prihvatljivih troškova ulaganja od 453.641.772,00 HRK oko 69,14% odnosno 313.659.754,75 HRK financirat će se putem bespovratnih sredstava EU. Preostalih oko 30,86% u visini od 139.982.017,25 HRK sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Opis projekta

Lokacija projekta

Lokacija projekta je Hrvatska, Zadarska županija, odnosno područje Grada Zadra (naselja Zadar, Kožino, Petrčane i Crno).

Ciljne skupine: stanovnici aglomeracije Zadar-Petrčane koji će provedbom Projekta imati poboljšanu uslugu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

 

 


GRAD ZADAR BEZ SEPTIČKIH JAMA - ZA ČISTO ZADARSKO MORE!

PROJEKTI

(DOKUMENTACIJA)

PREUZIMANJE PROJEKATA

NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021.-2026.

 

O NAMA

...
NAŠA MISIJA

Misija Odvodnje d.o.o. je da kvalitetnom organizacijom, kompetentnim i motiviranim ljudskim potencijalom, te uz potporu šire društvene zajednice:

osigura trajno i kvalitetno obavljanje djelatnosti, održavanjem svih komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti,

brine o pročišćavanju otpadnih voda i zaštiti okoliša,

ostvari zadovoljstvo korisnika visokom kvalitetom usluge uz prikladnu cijenu,

prati tehnološki razvoj struke,

Grad Zadar bez septičkih jama.

...
NAŠA VIZIJA

Razvojem i stalnim unapređivanjem vlastitih tehničko-tehnoloških i ljudskih resursa, a zasnovano na principima zaštite okoliša, biti vodeći čimbenik regije u prikupljanju i pročišćavanju otpadnih voda.

...
POVIJEST DRUŠTVA

Stanovnici Zadra već u vrijeme srednjeg vijeka shvaćaju potrebu rješenja otpadnih voda. Na dijelu oko Foruma izgrađivani su kanali do mora za odvodnju otpadnih voda sa popločanih dijelova grada, krovova i slično.

Tijekom 18.-og stoljeća već je postojala mreža kanala poprečno po Poluotoku, dijelom prema otvorenom moru Zadarskog zaljeva, dijelom prema uvali Jazine.

Širenjem grada izvan Poluotoka zadržava se način gradnje mreže odvodnje od viših dijelova prema najbližem moru (Relja, Voštarnica) što je uzrokovalo zagađenje mora do mjere izumiranja, naročito u zatvorenom akvatoriju uvale Jazine.

Prema dostupnim podacima do 1945. godine izgrađeno je 11.394 m sustava odvodnje, a do osamostaljenja Hrvatske 1991. godine 69.160 m sustava odvodnje. Prema godinama gradnje do 1969. godine izgrađeno je 63%, od 1970. do 1980. godine 23%, od 1980. do 1990. godine 14%. Vidljivo je nedovoljno investiranje u periodu 1980. do 1990. godine kada je Zadar slovio kao perjanica gospodarstva bivše države.

Nerazmjerno rastu grada ulagano je u odvodnju što je rezultiralo sa 115 direktnih ispusta u obalno more i bezbrojnim crnim jamama. Sljedeći zastoj u investiranju je uzrokovan Domovinskim ratom od 1990. do 1995. godine tako da je te 1995. godine priključenost građanstva na cjevovode iznosila samo 30%.

U periodu 1995. do 2020. godine izgrađeno je cca 120.000 m cjevovoda raznih profila, osmišljen je sustav odvodnje, izgrađeno je 20 crpnih postaja, čiji priključni kolektori su presjekli dotadašnje direktne ispuste u more, otpadne vode se transportiraju na uređaje za pročišćavanje otpadnih voda, gdje se, nakon pročišćavanja, otpadna voda dugačkim podmorskim ispustima ispušta u zadarski kanal.

Uređaji za pročišćavanje otpadnih voda Centar (dovršen 2009. godine) i Borik (dovršen 2005. godine) vršenjem svoje funkcije uzrokuju značajno poboljšanje kvalitete obalnog mora u okruženju grada Zadra.

Sustavom odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda 2023. godine obuhvaćeno je 90% građanstva Zadra, a proces projektiranja, ishodovanja dozvola i izgradnje daljnjih sastavnica sustava odvodnje je u neprekinutom slijedu.

Grad Zadar je Izjavom o usklađenju sa Zakonom o trgovačkim društvima, 27. studenog 1995. godine, postojeće Javno poduzeće Kanalizacija – Zadar, organizirao kao društvo za usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda pod nazivom ODVODNJA d.o.o. ZADAR.

Sadašnje društvo, sukladno gore navedenom, upisano je u sudski registar kod trgovačkog suda u Splitu, pod brojem Tt-95/3600-2 dana 24. travnja 1996. godine, pod nazivom ODVODNJA d.o.o. ZADAR, sa sjedištem u Zadru, Hrvatskog sabora 2D i od tada egzistira.