Specijalna vozila za održavanje javnog sustava

Vozni park društva

Odvodnja d.o.o. Zadar vrši usluge sa ukupno 16 specjalnih vozila, od kojih je 12 fekalaca različitih kapaciteta, te 4 kanaločistaća. Sva vozila su u funkcijonalnom stanju, redovno pregledavana I servisiranja, te bez problema prolaze tehničke i periodičke preglede vozila.

Zbrinjavanje otpada iz septičkih jama građana i čišćenje internih sastava odvodnje

Odvodnja d.o.o. Zadar vrši usluge pražnjenja septičkih jama i čišćenja internih sustava odvodnje za pravne i fizičke osobe na kopnenom dijelu grada Zadra, te za pravne osobe temeljem sklopljenih ugovora na području Zadarske županije.

 

Skladno odluci grada Zadra Odvodnja d.o.o. Zadar je nastavila funkcioniranje pražnjenja i odvoza septičkih jama građana, što znači 3 pražnjenja septičkih jama po objektu godišnje, bez naknade, po operativnom planu Odvodnje po gradskim četvrtima. Usluge crpljenja van termina predviđenih operativnim planom se naplaćuju po utvrđenom cjeniku. Sadržaj septičkih jama se zbrinjavaju na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Centar Zadar. Usluga probijanja i čišćenja internih sustava odvodnje nije subvencionirana, te se usluga naplaćuje prema utvrđenom cjeniku.

 

Usluga crpljenja i čišćenja sustava odvodnje dostupna je šest dana u tjednu (pon – sub ), Nedjeljom se obavljaju samo hitne intervencije po nalogu odgovorne osobe. Za vrijeme većih oborina obustavlja se odvoz septičkih jama. Fekalci se prebacuju na crpljenje lokvi sa prometnica u dijelovima grada bez izgrađenog sustava oborinske odvodnje.