Upravljanje zaštitom okoliša - ISO 14001:2015

Odvodnja d.o.o. uspostavila je sustav upravljanja okolišem s ciljem dokumentiranja dobre prakse, pravila ponašanja i kontrola, a posebno s ciljem stvaranja preduvjeta za provođenje kontinuiranog poboljšanja u cjelokupnom poslovanju sukladno zahtjevima uvedenih međunarodnih normi. Sustavi upravljanja prema zahtjevima normi ISO 14001:2015.

 

Razlozi certificiranja naše tvrtke prema zahtjevima norme ISO 14001:2015 su:

- smanjenje negativnih učinaka na okoliš,

- aktivnosti koje imaju utjecaj na okoliš svesti na najmanju moguču mjeru,

- kontinuirano poboljšanje i usavršavanja mjera zaštite okoliša,

- ušteda energije i materijalnih resursa,

- trajno zadovoljavanje zakona i propisa,

- kompetitivna prednost na tržištu,

- smanjenje rizika.

 

Odvodnja d.o.o. primjenjujuči mjere integriranog sustava upravljanja osigurava da cjelokupno funkcioniranje tvrtke bude na dokumentiranoj razini poslovanja, te da kontinuirano poboljšava poslovanje kroz sustav zaštite okoliša.