Zakonski akti, propisi i odluke društva
Uvjeti

Opći i tehnički uvjeti isporuke vodne usluge javne odvodnje
Odluke

Odluka o cijeni vodne usluge


Odluka o odvodnji otpadnih voda Grada Zadra - Glasnik Grada Zadra 2011 - Br.4


Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Zakoni

Zakon o vodama - NN 107/1995


Zakon o vodama - NN 153/2009


Izmjene i dopune zakona o vodama - NN 130/2011


Izmjene i dopune zakona o vodama - NN 56/2013


Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje - NN 78/2015


Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju - NN 78/2015


Zakon o računovodstvu - NN 78/2015


Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša - NN 78/2015


Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (pročišćeni tekst) - NN 81/2015


Zakon o sustavu civilne zaštite - NN 82/2015


Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama - NN 85/2015
Pravilnici

Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik - NN 89/2015


Pravilnik o izmjeni Pravilnika o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik - NN 94/2016


Pravilnik o katalogu otpada - NN 90/2015


Pravilnik o sigurnosnim znakovima - NN 91/2015


Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu - NN 91/2015


Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu trudne radnice, radnice koja je nedavno rodila i radnice koja doji - NN 91/2015


Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine - NN 102/2015