Tehnički pregled za četvrt Bokanjac u Zadru

09.08.2023

Jučer je uspješno obavljen tehnički pregled u postupku izdavanja uporabne dozvole za uporabu građevine infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog sustava (građevina u sustavu odvodnje otpadnih voda), čime je cjelokupan projekt „Radovi na izgradnji sustava javne odvodnje sanitarnih otpadnih voda, sustava odvodnje oborinskih voda i rekonstrukciji sustava vodoopskrbe na području četvrti Bokanjac u Zadru“ dovršen.

Time su se stekli preduvjeti za podnošenje Zahtjeva i realizaciju kućnih priključaka, što je i bio glavni cilj ovog velikog i značajnog projekta. Zahtjev za priključenje na javni sustav odvodnje dostupan je na našoj web stranici te se može predati u Upravi Odvodnje d.o.o. Zadar, na adresi Hrvatskog sabora 2D, svakim radnim danom u razdoblju od 7:30h do 13:30h.