Tehnički pregled za MO Brodarica u Zadru

08.12.2023

Dana 8. prosinca 2023. godine uspješno je obavljen tehnički pregled u postupku izdavanja uporabne dozvole za uporabu građevine infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog sustava (građevina u sustavu odvodnje otpadnih voda), čime je cjelokupan projekt „Crpna postaja Park s pripadajućim kolektorima i tlačnim cjevovodom – 3. faze izgradnje“ u sklopu „Projekta poboljšanja vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije Zadar – Petrčane“ dovršen.

Time su se stekli preduvjeti za podnošenje Zahtjeva i realizaciju kućnih priključaka, što je i bio glavni cilj ovog velikog i značajnog projekta.

U okviru projekta, izvršeni radovi obuhvaćaju sljedeće:

- 1.573,31 m cjevovoda fekalne odvodnje

- 1.202,06 m cjevovoda oborinske odvodnje

- 98 pripreme za izradu kućnih priključaka na javni sustav odvodnje

Izvođač Ludwig Pfeiffer Hoch-und Tiefbau GmbH&Co.KG je izvršio radove, a svi sudionici u izgradnji od Nadzora, Upravljanja, Projektantice pa do Odvodnje d.o.o. Zadar dali su svoj doprinos uspješnom dovršenju posla.

Radovi su sufinancirani sredstvima Europske unije, Vlade RH, Hrvatskih voda, Grada Zadra, Odvodnje d.o.o. Zadar i Vodovoda d.o.o. Zadar.

Zahtjev za priključenje na javni sustav odvodnje dostupan je na stranici Odvodnje d.o.o. Zadar, te se može predati u Upravi Odvodnje d.o.o. Zadar, na adresi Hrvatskog sabora 2D, svakim radnim danom u razdoblju od 7 : 30h do 13 : 30h.