TERMINI ZA PRIJAVE

Prijave za crpljenje i odvoz sadržaja sabirnih jama vrše se prema terminima predviđenim u Operativnom planu (tri termina).

Telefon: +385 (0)23 318 816

E-mail: crpljenjeprijava@odvodnja.hr

Crpljenje će se obaviti u cijelosti bez obzira na zapremninu jame.

TERMINI ZA PRIJAVU

Naselja Grada Zadra Termini Razdoblje za prijavu
ARBANASI
RIČINA
SMILJEVAC
I
II
III
01.01. - 15.01.
01.05. - 15.05.
01.09. - 15.09.
VIŠNJIK
ŠPADA
BELAFUŽA
I
II
III
16.01. - 31.01.
16.05. - 31.05.
16.09. - 30.09.
JAZINE
STANOVI
I
II
III
01.02. - 15.02.
01.06. - 15.06.
01.10. - 15.10.
BILI BRIG
GORNJI BILIG
PLOVANIJA
SKROČINI
I
II
III
16.02. - 28.02.
16.06. - 30.06.
16.10. - 31.10.
SOKIN BRIG
SINJORETOVO
PLOČE
DRAČEVAC Z.
I
II
III
01.03. - 15.03.
01.07. - 15.07.
01.11. - 15.11.
BRODARICA
DRAŽANICA
PUNTA MIKA
I
II
III
16.03. - 31.03.
16.07. - 31.07.
16.11. - 30.11.
BOKANJAC
NOVO NASELJE
CRNO
I
II
III
01.04. - 15.04.
01.08. - 15.08.
01.12. - 15.12.
DIKLO
KOŽINO
PETRČANE
I
II
III
16.04. - 30.04.
16.08. - 31.08.
16.12. - 31.12.