PRIKLJUČENJE NA SUSTAV ODVODNJE

Gradsko vijeće grada Zadra na sjednici održanoj 06.09.2013 godine donijelo je odluku o izmjenama i dopunama odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju. Sukladno toj odluci, od dana donošenja, svi zahtjevi za priključenje na javni sustav odvodnje podnose se direktno komunalnom društvu Odvodnja d.o.o. Zadar. Sukladno novim odredbama Zakona o vodama za priključenje građevine na javni sustav odvodnje više nije potrebno posjedovati građevinsku dozvolu objekta koji se priključuje.

ZAHTJEV ZA LEGALIZACIJU IZVEDENIH PRIKLJUČAKA

Procedura legalizacije postoječih nelegalnih priključaka je slijedeća:

Podnošenje zahtjeva o priključenju upravi trgovačkog društva Odvodnja d.o.o. Zadar, Hrvatskog sabora 2D sa pripadajućom dokumentacijom:

- preslika katastarskog plana s ucrtanom građevinom (1:1000), ne stariju od 6 mjeseci,

- posjedovni list izdan od područnog ureda za katastar, ne stariji od 6 mjeseci,

- ukoliko zgrada nije evidentirana u katastru, kopiju potvrde da je predan Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu,

- za fizičke osobe: preslika osobne iskaznice,

- za pravne osobe: preslika izvatka iz sudskog, obrtnog ili drugog nadležnog registra, ne stariji od 30 dana,

Nakon izrade tehničke dokumentacije Vašeg priključka, biti ćete pozvani u prostorije društva na potpisivanje ugovora o priključenju, prilikom čega podmirujete naknadu za priključenje koja iznosi 87,60 Eura - 660,00 kn.

Kompletna procedura legalizacije postoječih nelegalnih priključaka traje svega nekoliko dana od podnošenja zahtjeva. Procedura podrazumijeva utvrđivanje stanja na terenu, te sukladno tome izradu tehničkog rješenja priključka i sve potrebne prateće dokumentacije.

ZAHTJEV ZA NOVE PRIKLJUČKE

Procedura za izdavanje rješenja o priključenju na javni sustav odvodnje (po izgradnji sustava ili čija je izgradnja u tijeku) je slijedeća:

Podnošenje zahtjeva o priključenju upravi trgovačkog društva Odvodnja d.o.o. Zadar, Hrvatskog sabora 2D sa pripadajućom dokumentacijom:

- preslika katastarskog plana s ucrtanom građevinom (1:1000), ne stariju od 6 mjeseci,

- posjedovni list izdan od područnog ureda za katastar, ne stariji od 6 mjeseci,

- ukoliko zgrada nije evidentirana u katastru, kopiju potvrde da je predan Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu,

- za fizičke osobe: preslika osobne iskaznice,

- za pravne osobe: preslika izvatka iz sudskog, obrtnog ili drugog nadležnog registra, ne stariji od 30 dana,

Nakon izrade tehničke dokumentacije Vašeg priključka, biti ćete pozvani u prostorije društva na potpisivanje ugovora o priključenju, prilikom čega podmirujete naknadu za priključenje koja iznosi 87,60 Eura - 660,00 kn.

Priključenje na javni sustav odvodnje moguče je izvesti tek nakon sklapanja Ugovora o priključenju sa komunalnim društvom Odvodnja d.o.o. Zadar.

Sklapanjem ugovora o priključenju i izvođenjem priključka ostvarujete pravo na besplatno završno crpljenje septičke jame.

Za sve dodatne informacije možete nazvati na tel. (023) 627-379.

E-mail: jadranka.bajlo@odvodnja.hr

PREUZMITE ZAHTJEV ZA PRIKLJUČAK