AGLOMERACIJA ZADAR-PETRČANE

 

CJELINA GRAD ZADAR
Osim radova po skicama u tehničkoj dokumentaciji, 19.07.2021. godine započeti će radovi tuneliranja ispod pruge u sklopu projekta Izgradnja gravitacijskog cjevovoda "Spoj Ulice braće Miroslava i Janka Perice na crpnu postaju Gaženicu".

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
SKICA DIONICA NA KOJIMA POČINJU RADOVI - STANOVI

SKICA DIONICA NA KOJIMA POČINJU RADOVI - BELAFUŽA

SKICA DIONICA NA KOJIMA POČINJU RADOVI - BILI BRIG

SKICA DIONICA NA KOJIMA POČINJU RADOVI - VIŠNJIK

SKICA DIONICA NA KOJIMA POČINJU RADOVI - CRVENE KUĆE