AGLOMERACIJA ZADAR-PETRČANE

 

SINJORETOVO
Dovršenje 1. faze radova na projektu "Izgradnja kanalizacijske mreže na području MO Sinjoretovo u gradu Zadru"

Dana 1. travnja 2021. godine dovršavaju se asfalterski radovi i time je privedena kraju 1. faza projekta iz naslova. Izgrađeno je 1710 m cjevovoda odvodnje, čime je omogućeno cca 100 priključaka objekata na sustav javne odvodnje i pročišćivanja otpadnih voda. Tijekom travnja vlasnici objekata će dobiti pisanu obavijest o mogućnosti i načinu provedbe priključka.

Istovremeno započela je izgradnja 2. faze koja obuhvaća Ulicu Ante Strgačića, dio Ulice Danijela Farlattija (prema bivšem kamenolomu), Ulicu knezova Draškovića od Ulice Danijela Farlattija do Ulice Matije Vlačića i Ulicu Michiela Sanmichiela.

Trajanje druge faze predviđena je do 15.12.2021 godine.

Objavljen terminski plan radova podložan je promjenama i ovisi o trenutnom tijeku radova, a sve u svrhu izvršenja projekta sukladno ugovornim obvezama.