FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

Odvodnja d.o.o. sastavlja godišnja financijska izvješća u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja. Sukladno zakonom propisanim rokovima, Odvodnja d.o.o. javno objavljuje godišnje financijske izvještaje i izvješće neovisnog revizora kao i ostalu potrebnu dokumentaciju.


- 2022 -


BILANCA
 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE
O RADU DRUŠTVA
RAČUN
DOBITI I GUBITKA
REVIZORSKO
IZVJEŠĆE

- 2021 -


BILANCA
 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE
O RADU DRUŠTVA
RAČUN
DOBITI I GUBITKA
REVIZORSKO
IZVJEŠĆE

- 2020 -


BILANCA
 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE
O RADU DRUŠTVA
RAČUN
DOBITI I GUBITKA
REVIZORSKO
IZVJEŠĆE

- 2019 -


BILANCA
 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE
O RADU DRUŠTVA
RAČUN
DOBITI I GUBITKA
REVIZORSKO
IZVJEŠĆE

- 2018 -


BILANCA
 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE
O RADU DRUŠTVA
RAČUN
DOBITI I GUBITKA
REVIZORSKO
IZVJEŠĆE

- 2017 -


BILANCA
 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE
O RADU DRUŠTVA
RAČUN
DOBITI I GUBITKA
REVIZORSKO
IZVJEŠĆE

- 2016 -


BILANCA
 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE
O RADU DRUŠTVA
RAČUN
DOBITI I GUBITKA
REVIZORSKO
IZVJEŠĆE

- 2015 -


BILANCA
 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE
O RADU DRUŠTVA
RAČUN
DOBITI I GUBITKA
REVIZORSKO
IZVJEŠĆE

- 2014 -


BILANCA
 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE
O RADU DRUŠTVA
RAČUN
DOBITI I GUBITKA
REVIZORSKO
IZVJEŠĆE

- 2013 -


BILANCA
 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE
O RADU DRUŠTVA
RAČUN
DOBITI I GUBITKA
REVIZORSKO
IZVJEŠĆE