NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor jedan je od središnjih tijela društva. Glavni mu je cilj nadzirati rad uprave društva. Brine se za to da se ostvaruje cilj za koji je društvo bilo osnovano. Članovi odbora imenuju tko će biti u upravi tvrtke te njezina predsjednika te izvršne direktore. Ako nadzorni odbor smatra da su izabrani članovi tih tijela povrijedili svoje dužnosti, može opozvati svoju odluku. Rad i obveze članova nadzornog odbora zapisani su u Zakonu o trgovačkim društvima. Tako je propisano kada se opoziva nadzorni odbor, koje su njegove ovlasti te tko sve može biti njegov član.