AGLOMERACIJA ZADAR-PETRČANE

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - ODVODNJA


Mješovita kanalizacijska mreža na području zapadnog dijela stambenog naselja Stanovi u gradu Zadru


Mješovita kanalizacijska mreža na području stambenog naselja Bili Brig u gradu Zadru


Gravitacijski kolektori odvodnje otpadnih voda koji gravitiraju na javni sustav odvodnje

u ulici Jakova Šubića od Cezana


Zaštita vodocrpilišta Bokanjac: Gravitacijski kolektori odvodnje otpadnih voda koji gravitiraju

na javni sustav odvodnje u ulici Put Bokanjca u gradu Zadru


Zaštita vodocrpilišta Bokanjac: Gravitacijski kolektori odvodnje otpadnih voda i CP "Bokanjac"

s pripadajućim tlačnim cjevovodom u gradu Zadru. (tri faze izgradnje)


Crpna postaja "Park" s pripadajućim kolektorima i tlačnim cjevovodom - 3 faze izgradnje


Oborinska i fekalna kanalizacijska mreža MO Belafuža - 2 faze izgradnje


Kanalizacijska mreža na dijelu područja MO Crvene kuće u gradu Zadru


Crpna postaja "Dražnice" u Diklu s pripadajućim tlačnim cjevovodom i gravitacijskim kolektorima


Crpna postaja ″Diklo″ i "Diklo 1" u Diklu s pripadajućim tlačnim cjevovodom i gravitacijskim kolektorima


Sekundarna kanalizacijska mreža fekalnih otpadnih voda naselje Petrčane u Gradu Zadru


Crpne postaje fekalnih otpadnih voda "Kulina" i "Kožino Gornje" s pripadajučim cjevovodima


Rekonstrukcija gravitacijskog kolektora odvodnje otpadnih voda u

ulici Gradišćanskih hrvata i ulici Put Gazića u Gradu Zadru


Sekundarna mreža odvodnje fekalnih otpadnih voda naselja Kožino u primorju


Tlačno-gravitacijski cjevovod fekalnih otpadnih voda u ulici Put Nina

i Benka Benkovića i crpna stanica Petrići


Izgradnja kolektora u Put Murvice


Odvodnja otpadnih voda naselja Kožino i Petrčane u gradu Zadru


Crpna postaja "Park" s pripadajućim gravitacijskim kolektorima i tlačnim cjevovodom - 2. faza izgradnje


Crpna postaja "Maestral" s pripadajućim gravitacijskim kolektorima i tlačnim

cjevovodom u gradu Zadru - 2. faza izgradnje


Rekonstrukcija cjevovoda odvodnje u Ulici Put Petrića i Ulici Miroslava Krleže u Zadru


Izgradnja gravitacijskog cjevovoda od PO2 do crpne postaje "Diklo Brig"

i tlačnog cjevovoda od crpne postaje "Diklo Brig" do PO3


Izgradnja gravitacijskog cjevovoda unutar križanja "Žmirići"


Izgradnja tlačnog cjevovoda od crpne postaje UPOV-a Borik do križanja "Žmirići"

te opremanje i automatika crpne postaje UPOV Borik


Izgradnja gravitacijskog cjevovoda do crpnih postaja "Kolovare 1" i "Kolovare 2" i tlačnih cjevovoda


Izgradnja gravitacijskog cjevovoda "Spoj Ulice braće Miroslava i Janka Perice na crpnu postaju Gaženicu"


Sanacija crpne postaje "Borik" i tlačnog cjevovoda


CIPP sanacija na obali kneza Trpimira - prema troškovniku nakon snimanja kamerom


Nadogradnja UPOV Centar Zadar i zbrinjavanje mulja


Aglomeracija Petrčane i sliva puta Bokanjca u gradu Zadru


PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - VODOVOD


Aglomeracija Zadar - Petrčane

Mješovita kanalizacijska mreža na području zapadnog dijela stambenog naselja Stanovi u gradu Zadru


Projekt


Lokacijska dozvola


Građevinska dozvola


Građevinska dozvola

Produzenje GD

Mješovita kanalizacijska mreža na području stambenog naselja Bili Brig u gradu Zadru


Projekt


Lokacijska dozvola


Građevinska dozvola


Građevinska dozvola

Produzenje GD

Gravitacijski kolektori odvodnje otpadnih voda koji gravitiraju na javni sustav odvodnje u ulici Jakova Šubića od Cezana


Projekt

1 FAZA

   

Projekt

2 FAZA


Lokacijska dozvola


Građevinska dozvola

1 FAZA

   

Građevinska dozvola

2 FAZA


Produženje građevinske dozvole

1 FAZA

   

Produženje građevinske dozvole

2 FAZA

Gravitacijski kolektori odvodnje otpadnih voda koji gravitiraju na javni sustav odvodnje u ulici Put Bokanjca u gradu Zadru
(tri faze izgradnje)


Projekt

1 FAZA

   

Projekt

2 FAZA

   

Projekt

3 FAZA


Lokacijska dozvola


Građevinska dozvola

1 FAZA

   

Građevinska dozvola

2 FAZA

   

Građevinska dozvola

3 FAZA


Produženje građevinske dozvole

1 FAZA

   

Produženje građevinske dozvole

2 FAZA

   

Produženje građevinske dozvole

3 FAZA

Gravitacijski kolektori odvodnje otpadnih voda i CP "Bokanjac" s pripadajućim tlačnim cjevovodom u gradu Zadru
(tri faze izgradnje)


Projekt

Bokanjac

   

Projekt

Elektroprojekti

   

Projekt

Nogostupi


Lokacijska dozvola


Građevinska dozvola

Odvodnja

   

Građevinska dozvola

Nogostupi

   

Građevinska dozvola

Vodovod

Crpna postaja "Park" s pripadajućim kolektorima i tlačnim cjevovodom
(3 faze izgradnje)


Projekt

CS PARK - sve 3. faze

   

Projekt

Izvedbeni projekt dijela 3 faze


Lokacijska dozvola


Građevinska dozvola

Oborinska i fekalna kanalizacijska mreža MO Belafuža
(2 faze izgradnje)


Projekt


Građevinska dozvola

Kanalizacijska mreža na dijelu područja MO Crvene kuće u gradu Zadru


Projekt


Lokacijska dozvola


Građevinska dozvola


Produženje građevinske dozvole

Crpna postaja "Dražnice" u Diklu s pripadajućim tlačnim cjevovodom i gravitacijskim kolektorima


Projekt


Lokacijska dozvola


Građevinska dozvola


Produženje građevinske dozvole

Crpna postaja ″Diklo″ i "Diklo 1" u Diklu s pripadajućim tlačnim cjevovodom i gravitacijskim kolektorima


Projekt


Lokacijska dozvola


Građevinska dozvola


Produženje građevinske dozvole

Sekundarna kanalizacijska mreža fekalnih otpadnih voda naselje Petrčane u Gradu Zadru


Projekt

FAZA 1A

   

Projekt

FAZA 2A


Lokacijska dozvola


Građevinska dozvola

FAZA 1A

   

Građevinska dozvola

FAZA 2A

Crpne postaje fekalnih otpadnih voda "Kulina" i "Kožino Gornje" s pripadajučim cjevovodima


Projekt


Lokacijska dozvola


Građevinska dozvola

Rekonstrukcija gravitacijskog kolektora odvodnje otpadnih voda u ulici Gradišćanskih hrvata i ulici Put Gazića u Gradu Zadru


Projekt


Lokacijska dozvola


Građevinska dozvola


Produženje građevinske dozvole

Sekundarna mreža odvodnje fekalnih otpadnih voda naselja Kožino u primorju


Projekt


Lokacijska dozvola


Građevinska dozvola

Tlačno-gravitacijski cjevovod fekalnih otpadnih voda u Ulici Put Nina i Benka Benkovića i crpna stanica Petrići


Projekt


Lokacijska dozvola


Građevinska dozvola

Izgradnja kolektora u Put Murvice


Projekt


Lokacijska dozvola


Građevinska dozvola


Produženje građevinske dozvole

Odvodnja otpadnih voda naselja Kožino i Petrčane u gradu Zadru


Projekt

Cjevovodi

   

Projekt

Crpne stanice

   

Projekt

Elektroinstalacija


Lokacijska dozvola


Građevinska dozvola

Crpna postaja "Park" s pripadajućim gravitacijskim kolektorima i tlačnim cjevovodom
(2. faze izgradnje)


Projekt


Lokacijska dozvola


Građevinska dozvola

Crpna postaja "Maestral" s pripadajućim gravitacijskim kolektorima i tlačnim cjevovodom u gradu Zadru - 2. faza izgradnje


Projekt


Lokacijska dozvola


Građevinska dozvola

Rekonstrukcija cjevovoda odvodnje u Ulici Put Petrića i Ulici Miroslava Krleže u Zadru


Projekt


Lokacijska dozvola


Građevinska dozvola

Izgradnja gravitacijskog cjevovoda od PO2 do crpne postaje "Diklo Brig" i tlačnog cjevovoda od crpne postaje "Diklo Brig" do PO3


Projekt


Lokacijska dozvola


Građevinska dozvola

Izgradnja gravitacijskog cjevovoda unutar križanja "Žmirići"


Projekt


Lokacijska dozvola


Građevinska dozvola

Izgradnja tlačnog cjevovoda od crpne postaje UPOV-a Borik do križanja Žmirići, te opremanje i automatika crpne postaje UPOV Borik


Projekt


Lokacijska dozvola


Građevinska dozvola

Izgradnja gravitacijskog cjevovoda do crpnih postaja "Kolovare 1" i "Kolovare 2" i tlačnih cjevovoda


Projekt


Lokacijska dozvola


Građevinska dozvola

Izgradnja gravitacijskog cjevovoda "Spoj Ulice braće Miroslava i Janka Perice na crpnu postaju Gaženicu"


Projekt


Lokacijska dozvola


Građevinska dozvola

Sanacija crpne postaje "Borik" i tlačnog cjevovoda


Projekt


Građevinska dozvola

FAZA 1A

   

Građevinska dozvola

FAZA 2A

CIPP sanacija na obali kneza Trpimira - prema troškovniku nakon snimanja kamerom


Projekt

Aglomeracija Petrčane i sliva puta Bokanjca u gradu Zadru


Projekt


Građevinska dozvola