Datum računa Broj računa Dobavljač Adresa O I B Iznos računa Datum plaćanja P D F
30.04.2024 180_VP01_1 Dr. Nadislav Pedić Ulica Ivana Mažuranica 28B, Zadar 72659229413 215,92 25.06.2024 PDF
31.03.2024 123_VP01_1 Dr. Nadislav Pedić Ulica Ivana Mažuranica 28B, Zadar 72659229413 143,68 25.06.2024 PDF
26.06.2024 378_PJ1_1 Ipos Kuzmenička 49, Zagreb 81491680659 104,06 24.06.2024 PDF
17.05.2024 2990_1_1_2024 Matanovi dvori Dr. Franje Tuðmana 135, Sukošan 86955914054 325,00 20.06.2024 PDF
14.05.2024 178_1_1 PE-MA A. Hebranga 7, Zadar 07893764220 1.500,00 18.06.2024 PDF
31.05.2024 12300352569-2405201-5 HEP Operator Ulica grada Vukovara 37, Zagreb 46830600751 10.656,65 18.06.2024 PDF
30.05.2024 190300_0001_2024 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61, Split 52508873833 77,56 03.06.2024 PDF
01.05.2024 4043942107-202405-0 HRT Prisavlje 3, Zagreb 68419124305 31,86 03.06.2024 PDF
30.04.2024 0010314938-240420-1 HEP Opskrba Ulica grada Vukovara 37, Zagreb 63073332379 17.871,99 28.05.2024 PDF
25.03.2024 385_10_34 Alfa Augustina Kažotića 8, Zadar 74080813970 44,45 20.05.2024 PDF
16.02.2024 61_10_30 Alfa Augustina Kažotića 8, Zadar 74080813970 111,98 20.05.2024 PDF
29.01.2024 57_10_34 Alfa Augustina Kažotića 8, Zadar 74080813970 107,93 20.05.2024 PDF
30.01.2024 23_1_2 Kulaš d.o.o. V. Nazora 28, Biograd n/m 90060057769 1.155,00 15.05.2024 PDF
30.04.2024 1-1-54 Javna vatrogasna postaja grada Benkovca Ulica 134. domobranske pukovnije 2, Benkovac 06187997364 155,00 10.05.2024 PDF
30.04.2024 77966000-2024040 Vodovod d.o.o. Špire Brusine 17, Zadar 89406825003 1.657,36 10.05.2024 PDF
03.05.2024 641-66-1 Auto Hrvtsak automobili Radnicka cesta 182, Zagreb 23035642859 686,25 10.05.2024 PDF
28.03.2024 10_P1_3 Voga Velebitska 22, Zadar 91925718660 88,10 10.05.2024 PDF
05.04.2024 12_P1_3 Voga Velebitska 22, Zadar 91925718660 88,10 10.05.2024 PDF
30.04.2024 5030656746-296-9 HT Radnicka cesta 21, Zagreb 81793146560 6,46 10.05.2024 PDF
30.04.2024 2-13552-12404010 Komunalac d.o.o. Kralja Petra Svačića 28, Biograd n/m 79399174783 10,51 10.05.2024 PDF
30.04.2024 0000172850052024 A1 Vrtni put 1, Zagreb 29524210204 689,90 10.05.2024 PDF
30.04.2024 6968_99_252_2024 Čistoća d.o.o. Stjepana Radić 33, Zadar 84923155727 10,24 10.05.2024 PDF
13.12.2023 4830-1-1 Reem Franje Petrica 3, Zadar 09850216602 1.437,50 10.05.2024 PDF
28.11.2023 28_1_1_2023 Aava Ulica Ivana Cankara 21, Zagreb 98783321904 2.000,00 10.05.2024 PDF
07.12.2023 614-0003-10 Waterpark Mosećka 72, Split 24645348241 108,00 10.05.2024 PDF
07.02.2024 39-0003-10 Waterpark Mosećka 72, Split 24645348241 108,00 10.05.2024 PDF
12.03.2024 86-0003-10 Waterpark Mosećka 72, Split 24645348241 114,00 10.05.2024 PDF
20.12.2023 1871-001-1 PA-GO Vinkovačka 35 f, Zadar 24292016879 187,50 10.05.2024 PDF
30.04.2024 3718-11007-2 HP - Hrvatska pošta d.d. Jurišićeva 13, Zagreb 87311810356 2,32 10.05.2024 PDF
30.04.2024 25-0424-0216384 FINA Ulica grada Vukovara 70, Zagreb 85821130368 2,66 10.05.2024 PDF
01.05.2024 94088_1_1_20240094088 Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o. Zelinska 3, Zagreb 46550671661 312,20 10.05.2024 PDF
01.05.2024 94138_1_1_20240094138 Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o. Zelinska 3, Zagreb 46550671661 340,36 10.05.2024 PDF
01.07.2024 138135_1_1_20240138135 Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o. Zelinska 3, Zagreb 46550671661 312,20 10.07.2024 PDF
01.07.2024 138134_1_1_20240138134 Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o. Zelinska 3, Zagreb 46550671661 340,36 10.07.2024 PDF
03.04.2024 1657_998_101 Hemco d.o.o. Ante Starčevića 196 b, Zagreb 20537224592 322,83 10.07.2024 PDF
27.05.2024 2122_998_101 Hemco d.o.o. Ante Starčevića 196 b, Zagreb 20537224592 87,38 10.07.2024 PDF
13.03.2024 957_998_101 Hemco d.o.o. Ante Starčevića 196 b, Zagreb 20537224592 143,50 10.07.2024 PDF
04.03.2024 958_998_101 Hemco d.o.o. Ante Starčevića 196 b, Zagreb 20537224592 256,26 10.07.2024 PDF
26.06.2024 378_PJ1_1 Ipos Kuzmenička 49, Zagreb 81491680659 104,06 24.06.2024 PDF
20.06.2024 80_1_2024 Odvjetnički ured Josip Bašić Mihovila Klaića 2/II, Zadar 69490888057 1.875,00 02.07.2024 PDF
17.06.2024 13999990 HAC Širolina 4, Zagreb 57500462912 104,09 17.06.2024 PDF
13.06.2024 2363_998_101 Hemco d.o.o. Ante Starčevića 196 b, Đakovo 20537224592 100,95 10.07.2024 PDF
12.06.2024 21_P1_3 VOGA Velebitska 22, Zadar 91925718660 88,10 28.06.2024 PDF
31.03.2024 12300352569-2403201-4 HEP - operator distribucijskog sustava d.o.o. Ulica kralja D. Zvonimira 8, Zadar 46830600751 2.419,07 15.04.2024 PDF
31.03.2024 5030656746-295-0 Hrvatski Telekom Radnička cesta 21, Zagreb 81793146560 6,46 15.04.2024 PDF
30.03.2024 2-13552-12403014 Komunalac d.o.o. pp 51, Biograd na Moru 79399174783 10,51 15.04.2024 PDF
01.03.2024 4043942107-202403-4 HRT Prisavlje 3, Zagreb 68419124305 31,86 15.04.2024 PDF
01.02.2024 4043942107-202402-6 HRT Prisavlje 3, Zagreb 68419124305 31,86 15.04.2024 PDF
31.03.2024 0000173758042024 A1 Vrtni put 1, Zagreb 2954210204 95,53 15.04.2024 PDF
31.03.2024 0000173758042024 A1 Vrtni put 1, Zagreb 29524210204 742,84 15.04.2024 PDF
05.04.2024 25-0324-0168979 FINA Ulica grada Vukovara 70, Zagreb 85821130368 3,16 15.04.2024 PDF
31.03.2024 4732_99_252_2024 Čistoća d.o.o. Stjepana Radića 233, Zadar 4923155727 10,24 15.04.2024 PDF
05.04.2024 3007-11007-2 HP - Hrvatska pošta d.d. Jurišićeva 13, Zagreb 87311810356 23,34 15.04.2024 PDF
09.04.2024 1287-24088-3 HP - Hrvatska pošta d.d. Jurišićeva 13, Zagreb 87311810356 14,78 15.04.2024 PDF
03.04.2024 1-1-42 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA BENKOVCA Domobranska 2, Benkovac 06187997364 155,00 15.04.2024 PDF
04.04.2024 518-66-1 AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI d.o.o. Radnička cesta 182, Zagreb 23035642859 686,25 15.04.2024 PDF
17.01.2024 285_1_1 Riko d.o.o. Ulica Roberta Frangeša - Mihanovića 9, Zagreb 10901519786 737,56 05.04.2024 PDF
17.01.2024 284_1_1 Riko d.o.o. Ulica Roberta Frangeša - Mihanovića 9, Zagreb 10901519786 897,26 05.04.2024 PDF
18.12.2023 257_1_1 Riko d.o.o. Ulica Roberta Frangeša - Mihanovića 9, Zagreb 10901519786 897,26 05.04.2024 PDF
18.12.2023 256_1_1 Riko d.o.o. Ulica Roberta Frangeša - Mihanovića 9, Zagreb 10901519786 737,56 05.04.2024 PDF
29.02.2024 76_VP01_1 Dr. Nadislav Pedić Ulica Ivana Mažuranića 28 b, Zadar 72659229413 49,28 14.05.2024 PDF
31.01.2024 9_VP01_1 Dr. Nadislav Pedić Ulica Ivana Mažuranića 28 b, Zadar 72659229413 49,28 05.04.2024 PDF
30.11.2023 555-01-2023 Odvjetničko društvo Šunić Donje Svetice 99a, Zagreb 50307132895 3.172,50 05.04.2024 PDF
05.04.2024 13657248 HAC Širolina 4, Zagreb 57500462912 104,09 05.04.2024 PDF
16.04.2024 382_HOTEL_2 KUKURIKU, TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINA D. O. O. Trg Matka Laginje 1 a, Kastav 72626274554 487,98 16.04.2024 PDF
01.04.2024 72647-1-1 20240072647 Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o. Zelinska 3, Zagreb 46550671661 340,36 14.05.2024 PDF
01.04.2024 72648-1-1 20240072648 Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o. Zelinska 3, Zagreb 46550671661 312,20 09.04.2024 PDF
29.03.2024 77966000-2024032 Vodovod d.o.o. Špire Brusine 17, Zadar 89406825003 1.679,06 09.04.2024 PDF
18.03.2024 3_1_1 Zoran Gugić DR. FranjeTuđmana 39, Zadar 69804411399 600,00 08.04.2024 PDF
17.03.2024 IRA_2024_01954 Hrvatski zavod za javno zdravstvo Rockefellerova 7, Zagreb 75297532041 71,68 05.04.2024 PDF
20.02.2024 IRA_2024_00981 Hrvatski zavod za javno zdravstvo Rockefellerova 7, Zagreb 75297532041 202,28 05.04.2024 PDF
31.03.2024 102679_0001_2024 OTP banka Domovinskog rata 61, Split 52508873833 61,31 02.04.2024 PDF
31.01.2024 5302098807 Erste&Steiermarkische Bank Jadranski trg 3 a, Rijeka 23057039320 14.413,96 19.02.2024 PDF
19.01.2024 292_1_1 Riko d.o.o. Ulica Roberta Frangeša-MIhanovića 9, Zagreb 10901519786 96.889,49 20.03.2024 PDF
19.01.2024 292_1_1 Riko d.o.o. Ulica Roberta Frangeša-MIhanovića 9, Zagreb 10901519786 21.652,16 20.03.2024 PDF
19.01.2024 292_1_1 Riko d.o.o. Ulica Roberta Frangeša-Mihanovića 9, Zagreb 10901519786 400.000,00 20.03.2024 PDF
19.01.2024 292_1_1 Riko d.o.o. Ulica Roberta Frangeša-Mihanovića 9, Zagreb 10901519786 500.000,00 11.03.2024 PDF
19.01.2024 292_1_1 Riko d.o.o. Ulica Roberta Frangeša-Mihanovića 9, Zagreb 10901519786 842.238,98 19.02.2024 PDF
31.01.2024 0000265782022024 A1 Vrtni put 1, Zagreb 29524210204 1.148,19 19.02.2024 PDF
19.01.2024 292_1_1 Riko d.o.o. Ulica Roberta Frangeša-Mihanivića 9, Zagreb 10901519786 88.130,87 19.02.2024 PDF
01.03.2024 KN24-2290 Grad Benkovac Šetalište kneza Branimira 12, Benkovac 83821313660 4.067,17 19.02.2024 PDF
01.02.2024 KN24-2289 Grad Benkovac Šetalište kneza Branimira 12, Benkovac 83821313660 4.067,17 19.02.2024 PDF
01.01.2024 KN24-2288 Grad Benkovac Šetalište kneza Branimira 12, Benkovac 83821313660 4.067,17 19.02.2024 PDF
29.02.2024 97730-AUT305-1-2024-PPR Erste&Steiermarkische bank Jadranski trg 3 a, Rijeka 23057039320 73,09 14.03.2024 PDF
31.01.2024 19053-AUT305-1-2024-PPR Erste&Steiermarkische bank Jadranski trg 3 a, Rijeka 23057039320 14,02 14.02.2024 PDF
27.12.2023 31_1_1-2023 Aava savjetovanje Ulica Ivana Cankara 21, Zagreb 98783321904 8.087,80 05.01.2024 PDF
29.02.2024 2300094367-240220-3 HEP Elektra Ulica grada Vukovara 37, Zagreb 43965974818 98,90 28.03.2024 PDF
29.02.2024 2301068268-240220-5 HEP Elektra Ulica grada Vukovara 37, Zagreb 43965974818 97,77 28.03.2024 PDF
29.02.2024 2301050879-240220-6 HEP Elektra Ulica grada Vukovara 37, Zagreb 43965974818 31,26 28.03.2024 PDF
29.02.2024 0010314938-240121-0 HEP Opskrba Ulica grada Vukovara 37, Zagreb 63073332379 759,53 25.03.2024 PDF
29.02.2024 0010314938-240220-9 HEP Opskrba Ulica grada Vukovara 37, Zagreb 63073332379 3.576,63 25.03.2024 PDF
19.03.2024 7-1-1 Alba Digital Tina Ujevića 29, Zadar 40462038680 625,00 22.03.2024 PDF
29.02.2024 12300352569-2402202-7 HEP Ulica kralja D. Zvonimira 8, Zadar 46830600751 1.171,80 20.03.2024 PDF
20.03.2024 13585229 HAC Stjepana Širole 4, Zagreb 57500462912 104,09 20.03.2024 PDF
20.03.2024 8110241940 Adriatic osiguranje Put Bioca 27, Šibenik 94472454976 0,00 18.03.2024 PDF
31.01.2024 2301068268-240120-9 HEP Ulica grada Vukovara 37, Zadar 43965974818 104,97 04.03.2024 PDF
31.01.2024 2301050879-240120-0 HEP Ulica grada Vukovara 37, Zagreb 43965974818 40,20 04.03.2024 PDF
31.01.2024 2300094367-240120-7 HEP Ulica grada Vukovara 37, Zagreb 43965974818 147,75 04.03.2024 PDF
22.02.2024 589_1_1 Javni bilježnik Davor Mišković Ul. Mihovila Klaića 7, Zadar 03882205226 65,00 04.03.2024 PDF
28.11.2023 28_1_1-2023 Aava Ulica Ivana Cankara 21, Zagreb 98783321904 2.000,00 04.03.2024 PDF
07.12.2023 1007_1_1 Veddis 023 Vlahe Paljetka 2, Zadar 37055249141 1.084,56 04.03.2024 PDF
30.11.2023 982_1_1 Veddis 023 Vlahe Paljetka 2, Zadar 37055249141 167,60 04.03.2024 PDF
30.11.2023 981_1_1 Veddis 023 Vlahe Paljetka 2, Zadar 37055249141 105,00 04.03.2024 PDF
13.12.2023 1015_1_1 Veddis 023 Vlahe Paljetka 2, Zadar 37055249141 455,00 04.03.2024 PDF
18.12.2023 1027_1_1 Veddis 023 Vlahe Paljetka 2, Zadar 37055249141 315,00 04.03.2024 PDF
18.03.2024 156_PJ1_1 IPOS Kuzminečka 49, Zagreb 81491680659 104,06 14.03.2024 PDF
13.03.2024 60989-1-1 20240060989 Erste & Steiermarkische S-Leasing Zelinska 3, Zagreb 46550671661 4.758,35 13.03.2024 PDF
13.03.2024 60988-1-1 20240060988 Erste & Steiermarkische S-Leasing Zelinska 3, Zagreb 46550671661 119,18 13.03.2024 PDF
16.02.2024 12300352569-2402201-9 HEP-Operator Ulica kralja Zvonimira 8, Zadar 46830600751 685,60 08.03.2024 PDF
29.02.2024 5030656746-294-2 Hrvatski Telekom d.d. Radnička cesta 21, Zagreb 81793146560 6,46 08.03.2024 PDF
29.02.2024 2-13552-12402018 Komunalac d.o.o. P.P. 51, BIOGRAD n/m 79399174783 2,91 08.03.2024 PDF
31.01.2024 25-0124-0022626 FINA Ulica grada Vukovara 70, Zagreb 85821130368 2,91 08.03.2024 PDF
29.02.2024 2564-99-252-2024 Čistoća d.o.o. Stjepana Radića 33, Zadar 84923155727 10,24 08.03.2024 PDF
29.02.2024 2175-11007-2 HP-HRVATSKA POŠTA D.D. POŠTANSKA ULICA 9, Zagreb 87311810356 16,38 08.03.2024 PDF
01.03.2024 51711-1-1 20240051711 Erste & Steiermarkische S-Leasing d.o.o. Zelinska 3, Zagreb 46550671661 340,36 08.03.2024 PDF
29.02.2024 0000175622032024 A1 Vrtni put 1, Zagreb 29524210204 96,45 08.03.2024 PDF
29.02.2024 0000175621032024 A1 Vrtni put 1, Zagreb 29524210204 682,05 08.03.2024 PDF
21.03.2024 77966000-2024024 Vodovod d.o.o. Špire Brusine 17, Zadar 89406825003 967,31 08.03.2024 PDF
01.03.2024 1-1-29 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA BENKOVCA DOMOBRANSKA 2, BENKOVAC 06187997364 155,00 08.03.2024 PDF
05.03.2024 377-66-1 AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI d.o.o Radnicka cesta 182, Zagreb 23035642859 686,25 08.03.2024 PDF
07.03.2024 13538867 HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. Širolina 4, Zagreb 57500462912 104,09 07.03.2024 PDF
31.01.2024 12300352569-2401201-3 HEP Operator Ulica kralja Zvonimira 8, Zadar 468300751 837,48 06.03.2024 PDF
20.02.2024 04_P1_3 Voga Velebitska 22, Zadar 91925718660 45,49 04.03.2024 PDF
20.02.2024 05_P1_3 Voga Velebitska 22, Zadar 91925718660 42,63 04.03.2024 PDF
29.02.2024 41544-1-1_20240041544 Erste&Steiermarkische S-Leasing d.o.o. Zelinska ulica 3, Zagreb 46550671661 7,70 04.03.2024 PDF
29.02.2024 59468-0001-2024 OTP banka Domovinskog rata 61, Split 52508873833 48,22 01.03.2024 PDF
27.02.2024 8110241342 Adriatic osiguranje Put Bioca 7, Šibenik 94472454976 683,67 27.02.2024 PDF
26.02.2024 25-1-1 CMYK, obrt za grafičke usluge Matijaševa ograda 2, Zadar 74775861690 81,25 26.02.2024 PDF
28.02.2024 136_C039_1 Tokić d.o.o. Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 1 a, Sesvete 74867487620 173,75 28.02.2024 PDF
26.02.2024 40866-1-1 20240040866 Erste&Steiermarkische S-Leasing d.o.o. Zelinska ulica 3, Zagreb 46550671661 5.416,49 26.02.2024 PDF
26.02.2024 40865-1-1 20240040865 Erste&Steiermarkische S-Leasing d.o.o. Zelinska ulica 3, Zgreb 46550671661 135,41 26.02.2024 PDF
21.12.2023 17314_PJ1_1 Locum d.o.o. Biogradska cesta 50, Zadar 79324341284 29,93 20.02.2024 PDF
20.12.2023 16931_PJ1_1 Locum d.o.o. Biogradska cesta 50, Zadar 79324341284 13,10 20.02.2024 PDF
18.01.2024 640_PJ1_1 Locum d.o.o. Biogradska cesta 50, Zadar 79324341284 77,91 20.02.2024 PDF
11.01.2024 423_PJ1_1 Locum d.o.o. Biogradska cesta 50, Zadar 79324341284 12,96 20.02.2024 PDF
16.01.2024 525_PJ1_1 Locum d.o.o. Biogradska cesta 50, Zadar 79324341284 3,20 20.02.2024 PDF
10.01.2024 418_PJ1_1 Locum d.o.o. Biogradska cesta 50, Zadar 79324341284 25,13 20.02.2024 PDF
08.01.2024 562_PJ1_1 Locum d.o.o. Biogradska cesta 50, Zadar 79324341284 31,25 20.02.2024 PDF
23.02.2024 IRA_2024_00326 Hrvatski zavod za javno zdravstvo Rockefellerova 7, Zagreb 75297532041 143,35 19.02.2024 PDF
31.01.2024 0010314938-240120-2 HEP-Opskrba d.o.o. Ulica Grada Vukovara 37, Zagreb 63073332379 3.027,93 19.02.2024 PDF
13.02.2024 4814213_240211_6295655_PBZ_CARD PBZ Card Radnička cesta 44, Zagreb 28495895537 1.644,09 19.02.2024 PDF
06.02.2024 198-66-1 Auto Hrvatska Automobili d.o.o. Radnička cesta 182, Zagreb 23035642859 686,25 19.02.2024 PDF
31.01.2024 0000265781022024 A1 Hrvatska d.o.o. Vrtni put 1, Zagreb 29524210204 96,24 15.02.2024 PDF
31.01.2024 5030656746-293-4 Hrvatski Telekom d.d. Radnička cesta 21, Zagreb 81793146560 6,46 15.02.2024 PDF
31.01.2024 2-13552-12401011 Komunalac d.o.o. Kralja Petra Svačića 28, Biogran na Moru 79399174783 10,51 15.02.2024 PDF
31.01.2024 490_99_252_2024 Čistoća d.o.o. Stjepana Radića 33, Zadar 84923155727 10,24 15.02.2024 PDF
10.01.2024 007-0003-10 Waterpark Mosećka 72, Split 24645348241 108,00 15.02.2024 PDF
31.01.2024 0000265780022024 A1 Hrvatska d.o.o. Vrtni put 1, Zagreb 29524210204 662,23 15.02.2024 PDF
31.01.2024 1225-11007-2 HP-Hrvatska pošta Poštanska ulica 9, Velika Gorica 87311810356 10,00 15.02.2024 PDF
31.01.2024 25-0124-0022626 FINA Ulica grada Vukovara 70, Zagreb 85821130368 2,66 15.02.2024 PDF
31.01.2024 77966000-2024016 Vodovod d.o.o. Špire Brusine 17, Zadar 89406825003 1.665,49 15.02.2024 PDF
02.02.2024 1-1-17 Javna vatrogasna postrojba Grada Benkovca Domobranska 2, Benkovac 06187997364 155,00 15.02.2024 PDF
14.02.2024 499_1_1 Javni bilježnik Davor Mišković Mihovila Klaića 7, Zadar 03882205226 290,18 15.02.2024 PDF
29.12.2023 82-1-1 Alba Digital Ulica Tina Ujevića 29, Zadar 40462038680 1.900,00 13.02.2024 PDF
19.12.2023 RO_1020_1_1 Poliklinika Dr. Antun Zoran Savić Polačišće 2, Zadar 98080904927 4.000,00 07.02.2024 PDF
28.11.2023 28_1_1_2023 Aava savjetovanje d.o.o. Ulica Ivana Cankara 21, Zagreb 98783321904 5.000,00 07.02.2024 PDF
06.02.2024 13433171 Hrvatske autoceste Širolina 4, Zagreb 57500462912 104,09 06.02.2024 PDF
01.02.2024 30927-1-1 20240030927 ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK S-Leasing d.o.o. Zelinska ulica 3, Zagreb 46550671661 194,09 05.02.2024 PDF
01.02.2024 16789_0001_2024 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61, Split 52508873833 59,02 01.02.2024 PDF
01.01.2024 4043942107_202401_8 HRT Prisavlje 3, Zagreb 68419124305 31,86 30.01.2024 PDF
08.01.2024 20_1_1 VO Pezer Ante Starčevića 60, Gračac 22513359491 8,76 08.01.2024 PDF
23.01.2024 13385009 Hrvatske autoceste d.o.o. Širolina 4, Zagreb 57500462912 104,09 23.01.2024 PDF
27.12.2023 9869_1_1 Matanovi dvori, obrt za ugostiteljstvo Dr. Franje Tuđmana 135, Sukošan 86955914054 416,00 22.01.2024 PDF
31.12.2023 837971-AUT305-1-2023-PPR Erste&Steiermarkische Bank d.d. Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka 23057039320 24,20 13.01.2024 PDF
31.12.2023 0000179895012024 A1 Hrvatska d.o.o. Vrtni put 1, 10000 Zagreb 29524210204 1.070,70 12.01.2024 PDF
29.12.2023 77966000-2023125 Vodovod d.o.o. Špire Brusine 17 - ZADAR 89406825003 1.239,54 17.01.2024 PDF
29.12.2023 2-13552-12312019 Komunalac d.o.o. P.P. 51 - BIOGRAD n/m 79399174783 10,51 17.01.2024 PDF
30.11.2023 1055_VP01_1 dr.Nadislav Pedić, ordinacija medicine rada Ulica Ivana Mažuranića 28 b - ZADAR 72659229413 33,10 17.01.2024 PDF
30.11.2023 1056_VP01_1 dr.Nadislav Pedić, ordinacija medicine rada Ulica Ivana Mažuranića 28 b - ZADAR 72659229413 33,10 17.01.2024 PDF
30.11.2023 1079_VP01_1 dr.Nadislav Pedić, ordinacija medicine rada Ulica Ivana Mažuranića 28 b - ZADAR 72659229413 49,02 17.01.2024 PDF
30.11.2023 1115_VP01_1 dr.Nadislav Pedić, ordinacija medicine rada Ulica Ivana Mažuranića 28 b - ZADAR 72659229413 49,28 17.01.2024 PDF
30.11.2023 1116_VP01_1 dr.Nadislav Pedić, ordinacija medicine rada Ulica Ivana Mažuranića 28 b - ZADAR 72659229413 49,28 17.01.2024 PDF
30.11.2023 1117_VP01_1 dr.Nadislav Pedić, ordinacija medicine rada Ulica Ivana Mažuranića 28 b - ZADAR 72659229413 49,28 17.01.2024 PDF
30.11.2023 1118_VP01_1 dr.Nadislav Pedić, ordinacija medicine rada Ulica Ivana Mažuranića 28 b - ZADAR 72659229413 61,88 17.01.2024 PDF
30.11.2023 1119_VP01_1 dr.Nadislav Pedić, ordinacija medicine rada ulica Ivana Mažuranića 28 b - ZADAR 72659229413 49,28 17.01.2024 PDF
30.11.2023 1120_VP01_1 dr.Nadislav Pedić, ordinacija medicine rada Ulica Ivana Mažuranića 28 b - ZADAR 72659229413 49,28 17.01.2024 PDF
31.12.2023 1124_VP01_1 dr.Nadislav Pedić, ordinacija medicine rada Ulica Ivana Mažuranića 28 b - ZADAR 72659229413 45,62 17.01.2024 PDF
31.12.2023 1125_VP01_1 dr.Nadislav Pedić, ordinacija medicine rada Ulica Ivana Mažuranića 28 b - ZADAR 72659229413 33,10 17.01.2024 PDF
31.12.2023 1126_VP01_1 dr.Nadislav Pedić, ordinacija medicine rada Ulica Ivana Mažuranića 28 b - ZADAR 72659229413 33,10 17.01.2024 PDF
13.01.2024 4814213_240111_6013277_PBZ_CARD PBZ CARD d.o.o. Radnička cesta 44 - ZAGREB 28495895537 1.805,30 17.01.2024 PDF
19.01.2024 2300094367-231220-4 HEP elektra d.o.o. Ulica Grada Vukovara 37 - ZAGREB 43965974818 60,34 17.01.2024 PDF
31.12.2023 2301050879-231220-7 HEP elektra d.o.o. Ulica Grada Vukovara 37 - ZAGREB 43965974818 41,65 17.01.2024 PDF
31.12.2023 2301068268-231220-6 HEP elektra d.o.o. Ulica Grada Vukovara 37 - ZAGREB 43965974818 74,53 17.01.2024 PDF
31.12.2023 12300352569-2312201-0 HEP operator distribucijskog sustava d.o.o. Ulica Kralja D.Zvonimira 8 - ZADAR 46830600751 854,60 17.01.2024 PDF
31.12.2023 5030656746-292-6 Hrvatski telekom d.d. Radnička cesta 21 - ZAGREB 81793146560 95,01 15.01.2024 PDF
31.12.2023 0000179894012024 A1 Hrvatska d.o.o. Vrtni put 1 - ZAGREB 29524210204 95,01 15.01.2024 PDF
19.01.2024 2533417978 A1 Hrvatska d.o.o. Vrtni put 1 - ZAGREB 29524210204 604,61 15.01.2024 PDF
30.09.2023 48-1-2023 RM PRESS, Vl.Roman Morović Put Kotarskih Serdara 34 - ZADAR 01728312779 200,00 15.01.2024 PDF
31.10.2023 55-1-2023 RM PRESS, Vl.Roman Morović Put Kotarskih Serdara 34 - ZADAR 01728312779 200,00 15.01.2024 PDF
12.01.2024 12012024 Državni proračun RH - Ministarstvo financija Katančićeva 5 - ZAGREB 186831364878 80,31 15.01.2024 PDF
18.12.2023 31_P1_2 VOGA, vl. Vito Sviličić Velebitska 22 - Zadar 91925718660 88,40 15.01.2024 PDF
31.10.2023 32_P1_2 VOGA, vl.Vito Sviličić Velebitska 22 - Zadar 91925718660 88,40 15.01.2024 PDF
05.09.2023 3366-1-1 REEM d.o.o. Franje Petrića 3 - Zadar 09850216602 392,14 15.01.2024 PDF
14.12.2023 127-1-01-2023 DRAMA d.o.o. Riječka ulica 12 - ZADAR 47020632226 212,50 15.01.2024 PDF
31.12.2023 25222_99_252_2023 Čistoća d.o.o. Stjepana Radića 33 - ZADAR 84923155727 10,24 15.01.2024 PDF
10.11.2023 2579_PJ4_1 Ciklon d.o.o. Put Murvice 14 - ZADAR 52869401719 1.291,88 15.01.2024 PDF
31.12.2023 0000179893012024 A1 Hrvatska d.o.o. Vtrni put 1 - ZAGREB 29524210204 604,61 15.01.2024 PDF
31.10.2023 516-01-2023 Odvjetničko društvo Šunić, Lisec, Kancir d.o.o. Donje Svetice 99 a - ZAGREB 50307132895 2.702,50 15.01.2024 PDF
20.11.2023 222_1_1 RIKO d.o.o. Ulica Roberta Frangeša-Mihanovića 9 - ZAGREB 10901519786 737,56 15.01.2024 PDF
20.11.2023 221_1_1 RIKO d.o.o. Ulica Roberta Frangeša-Mihanovića 9 - ZAGREB 10901519786 897,26 15.01.2024 PDF
31.12.2023 0010314938-231220-0 HEP-OPSKRBA d.o.o. Ulica Grada Vukovara 37 - ZAGREB 63073332379 2.676,47 15.01.2024 PDF
04.10.2023 3903-1-1 REEM d.o.o. Franje Petrića 3 - Zadar 09850216602 336,08 15.01.2024 PDF
03.10.2023 3694-1-1 REEM d.o.o. Franje Petrića 3 - Zadar 09850216602 27,00 15.01.2024 PDF
31.12.2023 25-1223-0765755 Financijska agencija Ulica Grada Vukovara 70 - ZAGREB 85821130368 2,91 15.01.2024 PDF
31.12.2023 256-11007-2 HP-Hrvatska pošta d.d. Jurišićeva 13 - ZAGREB 87311810356 10,44 15.01.2024 PDF
31.12.2023 241-24088-3 HP-Hrvatska pošta d.d. Jurišićeva 13 - ZAGREB 87311810356 7,39 15.01.2024 PDF
19.10.2023 184_1_1 RIKO d.o.o. Ulica Roberta Frangeša-Mihanovića 9 - ZAGREB 10901519786 737,56 15.01.2024 PDF
19.10.2023 183_1_1 RIKO d.o.o. Ulica Roberta Frangeša-Mihanovića 9 - ZAGREB 10901519786 897,26 15.01.2024 PDF
19.09.2023 159_1_1 RIKO d.o.o. Ulica Roberta Frangeša-Mihanovića 9 - ZAGREB 10901519786 897,26 15.01.2024 PDF
19.09.2023 158_1_1 RIKO d.o.o. Ulica Roberta Frangeša-Mihanovića 9 - ZAGREB 10901519786 737,56 15.01.2024 PDF
23.11.2023 23640801 Wiener Osiguranje Vig d.d. Slovenska ulica 24 - ZAGREB 528484403362 583,91 15.01.2024 PDF
03.10.2023 6748_K121_1 Messer Croatia Plin d.o.o. Industrijska 1 - ZAPREŠIĆ 32179081874 3.173,75 15.01.2024 PDF
29.12.2023 32_1_1 LINDA, vl.Linda Kalmeta Ulica Denisa Bajla 29 - ZADAR 11437907589 134,60 15.01.2024 PDF
02.01.2024 1-1-5 Javna vatrogasna postrojba grada Benkovca Domobranska 2 - BENKOVAC 06187997364 155,00 15.01.2024 PDF
30.09.2023 1133-POS001-01 Liburnija d.o.o. Ante Starčevića 1 - ZADAR 03655700167 414,76 15.01.2024 PDF
31.08.2023 1208-POS001-01 Liburnija d.o.o. Ante Starčevića 1 - ZADAR 03655700167 482,56 15.01.2024 PDF
31.10.2023 1254-POS001-01 Liburnija d.o.o. Ante Starčevića 1 - ZADAR 03655700167 414,76 15.01.2024 PDF
30.11.2023 1438-POS001-01 Liburnija d.o.o. Ante Starčevića 1 - ZADAR 03655700167 414,76 15.01.2024 PDF
31.10.2023 1533-POS001-01 Liburnija d.o.o. Ante Starčevića 1 - ZADAR 03655700167 192,15 15.01.2024 PDF
31.12.2023 1586-POS001-01 Liburnija d.o.o. Ante Starčevića 1 - Zadar 03655700167 414,76 15.01.2024 PDF
05.10.2023 3953-1-1 REEM d.o.o. Franje Petrića 3 - Zadar 09850216602 232,50 15.01.2024 PDF
02.11.2023 4061-1-1 REEM d.o.o. Franje Petrića 3 - Zadar 09850216602 90,80 15.01.2024 PDF
06.11.2023 4142-1-1 REEM d.o.o. Franje Petrića 3 - Zadar 09850216602 97,58 15.01.2024 PDF
07.11.2023 4276-1-1 REEM d.o.o. Franje Petrića 3 - Zadar 09850216602 334,14 15.01.2024 PDF
04.12.2023 4592-1-1 REEM d.o.o. Franje Petrića 3 - Zadar 09850216602 327,51 15.01.2024 PDF
22.09.2023 830_1_1 VEDDIS 023 d.o.o. Vlahe Paljetka 2 - ZADAR 37055249141 9.725,00 15.01.2024 PDF
25.09.2023 841_1_1 VEDDIS 023 d.o.o. Vlahe Paljetka 2 - ZADAR 37055249141 297,50 15.01.2024 PDF
09.10.2023 857_1_1 VEDDIS 023 d.o.o. Vlahe Paljetka 2 - ZADAR 37055249141 137,50 15.01.2024 PDF
20.10.2023 933_1_1 VEDDIS 023 d.o.o. Vlahe Paljetka 2 - ZADAR 37055249141 118,13 15.01.2024 PDF
20.11.2023 967_1_1 VEDDIS 023 d.o.o. Vlahe Paljetka 2 - ZADAR 37055249141 137,50 15.01.2024 PDF
18.01.2024 946_0001_01_ A1 Hrvatska d.o.o. Vrtni put 1 - ZAGREB 29524210204 297,00 10.01.2024 PDF
22.12.2023 20155-10-1 Aleta d.o.o. Tribanjska ulica 2 - ZADAR 40382428949 40,36 10.01.2024 PDF
01.01.2024 9988-1-1_20240009988 ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK S-Leasing d.o.o. Zelinska 3 - ZAGREB 46550671661 194,04 10.01.2024 PDF
31.10.2023 RN_790_2023 Vedran company d.o.o. Ulica Nikole Tesle 18 - ZADAR 49463487199 135,00 09.01.2024 PDF
30.11.2023 2301050879-231120-02 HEP Elektra d.o.o. Ulica grada Vukovara 37 - ZAGREB 43965974818 17,63 05.01.2024 PDF
30.11.2023 2301068268-231120-0 HEP Elektra d.o.o. Ulica grada Vukovara 37 - ZAGREB 43965974818 58,18 05.01.2024 PDF
30.11.2023 2300094367-231120-8 HEP Elektra d.o.o. Ulica grada Vukovara 37 - ZAGREB 43965974818 32,68 05.01.2024 PDF
30.11.2023 312_01_231 Patrinus digital d.o.o. Mesci 8 - SESVETE 69245825080 544,44 05.01.2024 PDF
31.10.2023 7391_K121_1 Messer Croatia Plin d.o.o. Industrijska 1 - ZAPREŠIĆ 32179081874 61,25 05.01.2024 PDF
21.11.2023 82_1_1 GEO vl. Jasminka Bajlo Put Vukića 23 - ZADAR 79800919630 140,00 05.01.2024 PDF
21.09.2023 1450-001-1 PA-GO Zadar Vinkovačka 35 f - ZADAR 24292016879 127,50 05.01.2024 PDF
24.10.2023 1627-001-1 PA-GO Zadar Vinkovačka 35 f - ZADAR 24292016879 90,00 05.01.2024 PDF
20.11.2023 1737-001-1 PA-GO Zadar Vinkovačka 35 f - ZADAR 24292016879 37,50 05.01.2024 PDF
28.11.2023 1770-001-1 PA-GO Zadar Vinkovačka 35 f - ZADAR 24292016879 75,00 05.01.2024 PDF
02.01.2024 470868_0001_2023 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 - SPLIT 52508873833 68,40 02.01.2024 PDF
02.01.2024 13318357 Hrvatske autoceste d.o.o. Širolina 4 - ZAGREB 57500462912 104,09 02.01.2024 PDF
18.01.2024 5302098807-12 ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D. Jadranski trg 3a - RIJEKA 23057039320 11.901,60 05.01.2024 PDF
27.12.2023 31_1_1-2023 AAVA savjetovanje d.o.o. Ulica Ivana Cankara 21 - ZAGREB 98783321904 8.087,80 05.01.2024 PDF
31.12.2023 23121001661 HPB d.d. Jurišićeva ulica 4 - ZAGREB 87939104217 8,63 15.01.2024 PDF
27.12.2023 191778_INA_1 INA d.d.d Av.Većeslava Holjevca 10 - ZAGREB 27759560625 2.312,58 27.12.2023 PDF
21.12.2023 213_1_1 ORION TRADE D.O.O. ULICA 72. BOJNE VOJNE POLICIJE 8L - CRNO 85093997126 2.388,02 20.12.2023 PDF
21.12.2023 825_PJ1_1 IPOS d.o.o. Kuzminecka 49 - ZAGREB 81491680659 104,06 20.12.2023 PDF
13.12.2023 OK-811223628 Adriatic osiguranje d.d. Put Bioca 27 - Šibenik 94472454976 -775,30 20.12.2023 PDF
13.12.2023 OK-811223629 Adriatic osiguranje d.d. Put Bioca 27 - Šibenik 94472454976 -804,45 20.12.2023 PDF
13.12.2023 OK-811223630 Adriatic osiguranje d.d. Put Bioca 27 - Šibenik 94472454976 -732,32 20.12.2023 PDF
01.12.2023 4043942107-202312-7 HRT Hrvatska radiotelevizija Prisavlje 3 - ZAGREB 68419124305 31,86 27.12.2023 PDF
30.11.2023 0010314938-231120-3 HEP Opskrba d.o.o. Ulica grada Vukovara 37 - ZAGREB 63073332379 3.942,62 27.12.2023 PDF
29.11.2023 8110237656 Adriatic osiguranje d.d. Put Bioca 27 - Šibenik 94472454976 7.283,05 20.12.2023 PDF
29.11.2023 8110237706 Adriatic osiguranje d.d. Put Bioca 27 - Šibenik 94472454976 37,19 20.12.2023 PDF
30.11.2023 000018277322023 A1 Hrvatska d.o.o. Vrtni put 1 - ZAGREB 29524210204 889,68 19.12.2023 PDF
30.11.2023 12300352569-2311201-4 HEP d.o.o. - operator distribucijskog sustava d.o.o. Kralja Dmitra Zvonimira 8 - Zadar 46830600751 676,86 19.12.2023 PDF
30.11.2023 148-PP1-300 TURBOMEHANIKA d.o.o. Slavonska 1 a - Kutina 64671902706 7.875,00 13.12.2023 PDF
30.11.2023 23109_99_252 Čistoća d.o.o. Stjepana Radića 33 - ZADAR 84923155727 10,24 15.12.2023 PDF
30.11.2023 65_1_1 I-GLASS PERICA j.d.o.o. Franje Fanceva 30 - Zadar 96031623473 242,00 15.12.2023 PDF
30.11.2023 25-1123-0688570 FINA Financijska Agencija Ulica grada Vukovara 70 - ZAGREB 85821130368 2,66 11.12.2023 PDF
30.11.2023 11261-11007-2 HP-HRVATSKA POŠTA d.d. Jurišiceva 13 - ZAGREB 87311810356 15,18 11.12.2023 PDF
30.11.2023 0000182772122023 A1 Hrvatska d.o.o. Vrtni put 1 - ZAGREB 29524210204 94,56 11.12.2023 PDF
30.11.2023 0000182771122023 A1 Hrvatska d.o.o. Vrtni put 1 - ZAGREB 29524210204 540,55 11.12.2023 PDF
30.11.2023 1_1_129 Javna vatrogasna postrojba Grada Benkovca Domobranska 2 - Benkovac 06187997364 155,00 11.12.2023 PDF
30.11.2023 77966000_2023117 Vodovod d.o.o. Špire Brusine 17 - Zadar 89406825003 946,59 11.12.2023 PDF
30.11.2023 30_1_1 Linda, obrt za čisćenje Ulica Denisa Bajla - Zadar 11437907589 107,68 11.12.2023 PDF
30.11.2023 5030656746-291-8 Hrvatski telekom d.d. Roberta Frangeša Mihanovića 9 - ZAGREB 81793146560 6,46 11.12.2023 PDF
30.11.2023 2_13552_12311012 Komunalac d.o.o. P.P. 51 - Biograd na Moru 79399174783 10,51 15.12.2023 PDF
30.11.2023 760447_AUT305_1_2023_PPR ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D. Jadranski trg 3a - RIJEKA 23057039320 16,22 14.12.2023 PDF
29.11.2023 8110237706 Adriatic osiguranje d.d. Put Bioca 27 - Šibenik 94472454976 37,19 20.12.2023 PDF
21.11.2023 73-1-1 Alba digital Ulica Tina Ujevića 27 - Zadar 40462038680 1.025,00 11.12.2023 PDF
16.11.2023 1234_PJ3_1 TRI BARTOLA d.o.o. Braće Miroslava i Janka Perice 16 a - Zadae 90935624629 1.520,00 11.12.2023 PDF
16.11.2023 3052_PJ1_1 TRI BARTOLA d.o.o. Braće Miroslava i Janka Perice 16 a - Zadae 90935624629 396,00 11.12.2023 PDF
07.11.2023 260_rn_10 2083_99_260 INTERMOD d.o.o. Biogradska cesta 70 - Zadar 40095595710 26.355,30 13.12.2023 PDF
07.11.2023 578-0003-10 Waterpark j.m. d.o.o. Mosećka 72 - Split 24645348241 145,00 15.12.2023 PDF
06.11.2023 2622-66-1 Auto Hrvatska automobili d.o.o. Franka Lisice 85 - Zadar 23035642859 686,25 15.12.2023 PDF
01.11.2023 12300352569-2310201-9 HEP d.o.o. - operator distribucijskog sustava d.o.o. Kralja Dmitra Zvonimira 8 - Zadar 46830600751 396,91 11.12.2023 PDF
01.11.2023 4043942107-202311-9 HRT Hrvatska radiotelevizija Prisavlje 3 - ZAGREB 68419124305 31,86 11.12.2023 PDF
31.10.2023 HR02HR22301557-1-1 Ernst & Young Savjetovanje d.o.o. Radnička cesta 50 - ZAGREB 82067332481 66.075,26 19.12.2023 PDF
31.10.2023 26_P1_2 VOGA, obrt za specijalizirane dizajnerske djelatnosti Velebitska 22 - Zadar 91925718660 88,40 15.12.2023 PDF
26.10.2023 23580955 WIENER OSIGURANJE VIG d.d. Slovenska ulica 24 - ZAGREB 52848403362 583,91 11.12.2023 PDF
18.10.2023 991292220_23 CROATIA osiguranje d.d. Miramarska 22 - ZAGREB 26187994862 576,24 11.12.2023 PDF
17.10.2023 991287957_23 CROATIA osiguranje d.d. Miramarska 22 - ZAGREB 26187994862 56,51 11.12.2023 PDF
17.10.2023 991287958_23 CROATIA osiguranje d.d. Miramarska 22 - ZAGREB 26187994862 219,48 11.12.2023 PDF
17.10.2023 991287959_23 CROATIA osiguranje d.d. Miramarska 22 - ZAGREB 26187994862 26,89 11.12.2023 PDF
30.09.2023 433-01-2023 ODVJETNICKO DRUŠTVO ŠUNIĆ, LISEC, KANCIR d.o.o. Donje Svetice 99a - ZAGREB 50307132895 2.878,75 11.12.2023 PDF
22.09.2023 830_1_1 VEDDIS 023 D.O.O. Vlahe paljetka 2 - Zadar 37055249141 9.725,00 11.12.2023 PDF
31.08.2023 393-01-2023 ODVJETNICKO DRUŠTVO ŠUNIĆ, LISEC, KANCIR d.o.o. Donje Svetice 99a - ZAGREB 50307132895 1.762,50 11.12.2023 PDF
28.08.2023 3162-1-1 REEM d.o.o. Franje Petrića 3 - Zadar 09850216602 7.751,25 11.12.2023 PDF
08.12.2023 189_1_1 RIKO, industrijski, gradbeni inženiring in leasing d.o.o. Ulica Roberta Frangeša-Mihanovića 9 - ZAGREB 10901519786 1.000.000,00 06.12.2023 PDF
30.11.2023 5302098807-11 ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D. Jadranski trg 3a - RIJEKA 23057039320 7.234,92 06.12.2023 PDF
31.10.2023 5302098807-10 ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D. Jadranski trg 3a - RIJEKA 23057039320 6.498,80 06.12.2023 PDF
30.11.2023 428156_0001_2023 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 - SPLIT 52508873833 63,58 01.12.2023 PDF
05.12.2023 56156-H021-16057 Centar za vozila Hrvatske d.d. Put Murvice 1 - ZADAR 73294314024 494,95 05.12.2023 PDF
06.12.2023 56330-H021-16057 Centar za vozila Hrvatske d.d. Put Murvice 1 - ZADAR 73294314024 346,68 01.12.2023 PDF
04.12.2023 55931-H021-7015 Centar za vozila Hrvatske d.d. Put Murvice 1 - ZADAR 73294314024 206,60 01.12.2023 PDF
04.12.2023 55937-H021-7015 Centar za vozila Hrvatske d.d. Put Murvice 1 - Zadar 73294314024 172,96 05.12.2023 PDF
04.12.2023 55937-H021-7015 Centar za vozila Hrvatske d.d. Put Murvice 1-ZADAR 73294314024 170,88 01.12.2023 PDF
06.11.2023 2622-66-1 Auto Hrvatska automobili d.o.o. Franka Lisice 85 - Zadar 23035642859 686,25 04.12.2023 PDF
01.11.2023 2300094367-231020-1 HEP ELEKTRA d.o.o. Ulica grada Vukovara 37 - ZAGREB 43965974818 15,09 04.12.2023 PDF
01.11.2023 2301068268-231020-3 HEP ELEKTRA d.o.o. Ulica grada Vukovara 37 - ZAGREB 43965974818 26,69 04.12.2023 PDF
01.11.2023 2301050879-231020-4 HEP ELEKTRA d.o.o. Ulica grada Vukovara 37 - ZAGREB 43965974818 16,02 04.12.2023 PDF