KVALITETA ZRAKA
Mjerenje kvalitete zraka na UPOV Centar

Na web stranici prikazuju se mjerenja kvalitete zraka u protekla 24 sata sa 4 mjernih postaja na Uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Centar.

... ... ... ...