ZA ZADARSKO ČISTO MORE!

NOVOSTI

15.11.2023 - 16:17

Predstavljanje projekta Aglomeracije po školama

MINI PREDSTAVLJANJE

Saznaj više

09.08.2023

Tehnički pregled

ČETVRT BOKANJAC

Saznaj više

OBJAVE

RADOVI

Aglomeracija Zadar-Petrčane

ČETVRT BOKANJAC

Poziv vlasnicima objekata na Bokanjcu i Novom naselju Bokanjac za podnošenje Zahtjeva za priključenje na komunalnu vodnu građevinu za javnu odvodnju.

Zahtjev za priključenje na javni sustav odvodnje se može predati u Upravi Odvodnje d.o.o. Zadar, na adresi Hrvatskog sabora 2D, svakim radnim danom u razdoblju od 7 : 30h do 13 : 30h

PREUZMITE ZAHTJEV ZA PRIKLJUČAK

Za sve dodatne informacije možete nazvati na tel. (023) 627-379

Aglomeracija Zadar-Petrčane

Ne koristite WC školjke, sudopere, umivaonike kao spremnike za otpad!
Otpad u kanalizaciji dovodi do začepljenja sustava odvodnje i remeti uredan rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Jeste li se ikad zapitali što se ne smije bacati u odvodni sustav?

- VLAŽNE MARAMICE, PAPIRNATI RUČNICI, PELENE, HIGIJENSKI ULOŠCI, OPUŠCI, PREZERVATIVI, ZUBNI KONAC

  Napravljeni su od nerazgradivih materijala i uzrokuju začepljenje odvodnih cijevi.

  RJEŠENJE: odložite u spremnike za miješani komunalni otpad.

- MASTI, ULJA I MASNOČE

  Lijepe se za unutrašnje površine odvodnih cijevi, dovode do začepljenja cijevi. Uzrokuju dugoročne štete za okoliš.

  RJEŠENJE: odložite u spremnike u reciklažnom dvorištu ili mobilnom reciklažnom dvorištu.

- FARMACEUTSKI PROIZVODI, LIJEKOVI

  Sadrže kemikalije koje nisu biorazgradive.

  RJEŠENJE: odnesite ih u ljekarnu ili odložite u spremnike u (mobilnom) reciklažnom dvorištu.

- OSTACI HRANE, OSOBITO TALOG OD KAVE, SITNI KOMADIĆI HRANE, LJUSKE OD JAJA

  Začepljuju vaš cjevovod.

  RJEŠENJE: kompostirajte ili koristite mrežicu za sudoper pri pranju posuđa i odložite u spremnike za miješani komunalni otpad.

- KOSA, DLAKE, PERJE, KUHINJSKI OTPAD

  Teško se razgrađuje, vrlo ih je teško izvaditi iz cjevovoda.

  RJEŠENJE: koristite mrežice u kadi i tuš kabini, a sav kuhinjski otpad kompostirajte ili odložite u spremnike za miješani komunalni otpad.

- HIGIJENSKI PIJESAK ZA KUĆNE LJUBIMCE

  S vremenom ce začepiti vaše cijevi.

  RJEŠENJE: odložite u spremnike za miješani komunalni otpad.

NAROČITO SE NE SMIJU ISPUŠTATI:

  • KRUTE I VISKOZNE TVARI

  • TALOZI KOJI NASTAJU PRI PROČIŠĆAVANJU VODA

  • KISELE I ALKALNE, AGRESIVNE TVARI

  • ZAPALJIVE I EKSPLOZIVNE TEKUČINE

  • ŠTETNI I PLINOVI NEUGODNOG MIRISA

  • PATOGENE BAKTERIJE ILI VIRUSI

  • RADIOAKTIVNE MATERIJE

Promijenimo svoje svakodnevne navike kako bismo omogučili normalan rad sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

BRINEMO SE ZA VODE I OKOLIŠ - ČUVAMO ZAJEDNIČKO JAVNO DOBRO ZA BUDUĆE GENERACIJE

Grad Zadar - UO za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša

AGLOMERACIJA ZADAR PETRČANE

Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zadar-Petrčane

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

ZA ČISTO ZADARSKO MORE!

Ciljevi projekta

Projektom se želi postići razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja mora i voda te povećanje priključenosti stanovništva na sustave javne odvodnje i pročišćavanja. Također, smanjenjima operativnog troška pročišćivača, dovoza septika cisternama, korištenja vode iz javne vodoopskrbe za 40 mil. litara i emitiranja CO2 uslijed stavljanja više od 5000 postojećih septičkih jama van upotrebe, ostvarit će se i pozitivni utjecaji na okoliš.

Očekivani rezultati

Projektom će se podići stupanj izgrađenosti sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u gradu Zadru, objediniti pročišćavanje otpadnih voda na uređaju za pročišćavanje (UPOV) Centar, izvršiti manje nadogradnje UPOV-a Centar, izvršiti nužne rekonstrukcije sustava vodoopskrbe.

Razdoblje provedbe projekta

lipanj 2019. – prosinac 2023.


Sažetak projekta

Projekt obuhvaća ulaganja u sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Zadar-Petrčane u svrhu ispunjavanja uvjeta Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda - 91/271/EEZ na području Grada Zadra (naselja Zadar, Kožino, Petrčane i Crno) s ciljem povećanja priključenosti stanovništva na sustav javne odvodnje. Projekt se sastoji od izgradnje, sanacije te rekonstrukcije sustava odvodnje, usporedne rekonstrukcije sustava vodoopskrbe te tehnološkim zahvatima na postojećem UPOV-u Centar (II. stupanj, 100.000 ES). Ukupni troškovi Projekta iznose 567.052.215,00 mil HRK, a od ukupno prihvatljivih troškova ulaganja od 453.641.772,00 HRK oko 69,14% odnosno 313.659.754,75 HRK financirat će se putem bespovratnih sredstava EU. Preostalih oko 30,86% u visini od 139.982.017,25 HRK sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Opis projekta

Lokacija projekta

Lokacija projekta je Hrvatska, Zadarska županija, odnosno područje Grada Zadra (naselja Zadar, Kožino, Petrčane i Crno).

Ciljne skupine: stanovnici aglomeracije Zadar-Petrčane koji će provedbom Projekta imati poboljšanu uslugu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

 

 


GRAD ZADAR BEZ SEPTIČKIH JAMA - ZA ČISTO ZADARSKO MORE!

PROJEKTI

(DOKUMENTACIJA)

PREUZIMANJE PROJEKATA

NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021.-2026.

 

O NAMA

...
NAŠA MISIJA

Misija Odvodnje d.o.o. je da kvalitetnom organizacijom, kompetentnim i motiviranim ljudskim potencijalom, te uz potporu šire društvene zajednice:

osigura trajno i kvalitetno obavljanje djelatnosti, održavanjem svih komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti,

brine o pročišćavanju otpadnih voda i zaštiti okoliša,

ostvari zadovoljstvo korisnika visokom kvalitetom usluge uz prikladnu cijenu,

prati tehnološki razvoj struke,

Grad Zadar bez septičkih jama.

...
NAŠA VIZIJA

Razvojem i stalnim unapređivanjem vlastitih tehničko-tehnoloških i ljudskih resursa, a zasnovano na principima zaštite okoliša, biti vodeći čimbenik regije u prikupljanju i pročišćavanju otpadnih voda.

...
POVJEST DRUŠTVA

Stanovnici Zadra već u vrijeme srednjeg vijeka shvaćaju potrebu rješenja otpadnih voda. Na dijelu oko Foruma izgrađivani su kanali do mora za odvodnju otpadnih voda sa popločanih dijelova grada, krovova i slično.

Tijekom 18.-og stoljeća već je postojala mreža kanala poprečno po Poluotoku, dijelom prema otvorenom moru Zadarskog zaljeva, dijelom prema uvali Jazine.

Širenjem grada izvan Poluotoka zadržava se način gradnje mreže odvodnje od viših dijelova prema najbližem moru (Relja, Voštarnica) što je uzrokovalo zagađenje mora do mjere izumiranja, naročito u zatvorenom akvatoriju uvale Jazine.

Prema dostupnim podacima do 1945. godine izgrađeno je 11.394 m sustava odvodnje, a do osamostaljenja Hrvatske 1991. godine 69.160 m sustava odvodnje. Prema godinama gradnje do 1969. godine izgrađeno je 63%, od 1970. do 1980. godine 23%, od 1980. do 1990. godine 14%. Vidljivo je nedovoljno investiranje u periodu 1980. do 1990. godine kada je Zadar slovio kao perjanica gospodarstva bivše države.

Nerazmjerno rastu grada ulagano je u odvodnju što je rezultiralo sa 115 direktnih ispusta u obalno more i bezbrojnim crnim jamama. Sljedeći zastoj u investiranju je uzrokovan Domovinskim ratom od 1990. do 1995. godine tako da je te 1995. godine priključenost građanstva na cjevovode iznosila samo 30%.

U periodu 1995. do 2020. godine izgrađeno je cca 120.000 m cjevovoda raznih profila, osmišljen je sustav odvodnje, izgrađeno je 20 crpnih postaja, čiji priključni kolektori su presjekli dotadašnje direktne ispuste u more, otpadne vode se transportiraju na uređaje za pročišćavanje otpadnih voda, gdje se, nakon pročišćavanja, otpadna voda dugačkim podmorskim ispustima ispušta u zadarski kanal.

Uređaji za pročišćavanje otpadnih voda Centar (dovršen 2009. godine) i Borik (dovršen 2005. godine) vršenjem svoje funkcije uzrokuju značajno poboljšanje kvalitete obalnog mora u okruženju grada Zadra.

Sustavom odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda 2023. godine obuhvaćeno je 90% građanstva Zadra, a proces projektiranja, ishodovanja dozvola i izgradnje daljnjih sastavnica sustava odvodnje je u neprekinutom slijedu.

Grad Zadar je Izjavom o usklađenju sa Zakonom o trgovačkim društvima, 27. studenog 1995. godine, postojeće Javno poduzeće Kanalizacija – Zadar, organizirao kao društvo za usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda pod nazivom ODVODNJA d.o.o. ZADAR.

Sadašnje društvo, sukladno gore navedenom, upisano je u sudski registar kod trgovačkog suda u Splitu, pod brojem Tt-95/3600-2 dana 24. travnja 1996. godine, pod nazivom ODVODNJA d.o.o. ZADAR, sa sjedištem u Zadru, Hrvatskog sabora 2D i od tada egzistira.